Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

Adatkezelési tájékoztató vásárlói panaszkezeléshez, a kasszákon és a vevőszolgálaton végzett egyes tevékenységekhez Adatkezelési tájékoztató közösségi oldalaink működtetése kapcsán végzett egyes tevékenységekhez Adatkezelési tájékoztató - Wolt szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, Auchan által végzett adatkezelésekről Adatkezelési tájékoztató chatbot szolgáltatás működtetése kapcsán végzett egyes tevékenységekhez Adatkezelési tájékoztató - Auchan Fiók és Szolgáltatások
Adatkezelési tájékoztató az Auchan Magyarország Kft. OKAuchan alkalmazáshoz
Adatkezelési tájékoztató Auchan kártya

Adatkezelési tájékoztató vásárlói panaszkezeléshez, a kasszákon és a vevőszolgálaton végzett egyes tevékenységekhez

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A vásárlói panaszkezeléshez, a kasszákon és a vevőszolgálaton folytatott egyes adatkezelésekhez

Vásárlóinktól érkező panaszok és észrevételek kezelése, továbbá a vevőszolgálatainkon történő ügyintézés személyes adatok kezelésével jár, ezért az Auchan Magyarország Kft a GDPR 13. cikkének megfelelően az alábbi tájékoztatást adja.

 

AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE                                                                                                                    

AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI                                                                                     

AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK                                                                                 

Vásárlók könyvébe tett bejegyzések (panaszok és javaslatok)                                                                   

Minőségi kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés (kellékszavatossági vagy termékszavatossági, jótállási igény érvényesítése)                                                                                                                                                                 

Fogyasztóvédelmi panaszok bejelentése online, postán vagy telefonon                                               

Hívásrögzítés telefonon érkező panaszok esetén                                                                                             

Panasznak nem minősülő vásárlói megkeresések                                                                                             

Adatkezelések a kasszarendszerben                                                                                                                      

Fénymásolási szolgáltatás a vevőszolgálaton                                                                                                       

Autópálya matrica értékesítése                                                                                                       

Életkor ellenőrzése alkoholtartalmú és szexuális termék vásárlásakor                                                                                                       

ÁFÁ-s számla igénylés a vevőszolgálaton                                                                                                              

TAX-FREE adatkezelés a vevőszolgálaton                                                                                                              

Kötelező adatszolgáltatás a NAV felé                                                                                                                   

Visszáru bizonylat kibocsátása                                                                                                                                 

Bizalomkártyához tartozó kapcsolattartói adatok felhasználása talált tárgyak visszajuttatása érdekében                                                                                                                                 

Áruházi hangosbemondó figyelemfelhívásai                                                                                                                                 

Cewe fotókidolgozással kapcsolatos adatkezelés                                                                                                                                  

AZ ÉRINTETTEK JOGAI                                                                                                                                                        

Az érintett hozzáféréshez való joga                                                                                                                      

Helyesbítéshez való jog                                                                                                                                             

Adatkezelés korlátozáshoz való jog                                                                                                                      

Tiltakozáshoz való jog                                                                                                                                                 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog                                                                                                                    

Adathordozhatósághoz való jog                                                                                                                             

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok                                                                                              

Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén                                                                                  

Jogorvoslathoz való jog                                                                                                                                              

 

1.  AZ ADATKEZELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

név: AUCHAN Magyarország Kft.

székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

postai cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

e-mail cím: info@auchan.hu

honlap cím: www.auchan.hu

2.  AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ NEVE ÉS ELÉRHETŐSÉGEI

 

Név: Dr. Zeke Péter

Postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

3.  AZ EGYES ADATKEZELÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

3.1. Vásárlók könyvébe tett bejegyzések (panaszok és javaslatok)

A vásárlók az üzemanyag-töltőállomásokon és az áruházi vevőszolgálatokon elhelyezett Vásárlók könyvében rögzíthetik panaszaikat és javaslataikat. Más vásárlók által a vásárlók könyvébe bejegyzett személyes adatok megismerése lehetőségének kizárása céljából az Auchan a vásárlók könyvéből az adott bejegyzést annak megtételét követően haladéktalanul eltávolítja.

Az adatkezelés célja

az Auchan vásárlóinak az üzlet működésével, továbbá az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszainak és javaslatainak bejegyzése, továbbá ezek intézése.

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, melyet a magyar jogban a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5. § (4) bekezdése és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény  17/A. § (5) bekezdése ír elő részünkre.

Ha a vásárlók nem postai úton szeretnének választ kapni a Vásárlók könyvében rögzített panaszukra, megadják e-mailcímüket vagy telefonszámukat kapcsolattartási célból. Az adatkezelés jogalapja ilyenkor az érintett hozzájárulása, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja. A hozzájárulás a megadásával azonos módon (a vevőszolgálaton személyesen), valamint az adatvedelem@auchan.hu emailcímen egyaránt visszavonható. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A kezelt személyes adatok köre

név, lakcím, a panasz tartalma, ha az érintett más kapcsolattartási adatot is megad, akkor ez az adat.

Az adatkezelés időtartama

A fogyasztóvédelmi törvény alapján 3 évig őrizzük a bejegyzéseket.

3.2. Minőségi kifogásokkal kapcsolatos adatkezelés (kellékszavatossági vagy termékszavatossági, jótállási igény érvényesítése)

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézése körében (pl. a vásárolt termék nem működik, füstöl, nem lehet bekapcsolni, rendeltetése szerint használni) a minőségi kifogásról jegyzőkönyvet veszünk fel. A jegyzőkönyvet 3 példányban (áruházi tőpéldány, vásárló példánya, szerviz anonimizált példánya) nyomtatjuk ki. A termékek szervizbe történő továbbításakor a minőségi jegyzőkönyvből is továbbítunk egy példányt, a vásárlók személyes adatainak védelme érdekében a továbbított példányon a személyes adatokat kitakarjuk, és csak a minőségi kifogásra vonatkozó tartalmat látja majd a szerviz.

Ha a fogyasztó a minőségi kifogását a Javítószolgálatnál jelezte, a jegyzőkönyvet ott veszik fel. Ebben az esetben az adatok forrása  a 151/2003. rendelet 5. § rendelkezései alapján a javítószolgálat, amely az erre szolgáló felületen értesíti az Auchant a fogyasztói igény elintézéséről.

Az igények érvényesítésének dokumentálására és nyomonkövetésére egy erre szolgáló rendszeren keresztül kerül sor, mely a vásárlókkal való dokumentált kommunikációt is szolgálja.

Az adatkezelés célja

 • az Auchan vásárlóinak fentiekben foglalt szavatossági és jótállási igényeinek dokumentálása, továbbá ezek intézése,
 •  az intézés módját előíró jogszabályoknak való megfelelés, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság által végzett ellenőrzések során a dokumentációk bemutatása bizonyítékként az ellenőrzés során az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003.  Korm. rendelet 5.§-nak megfelelés igazolására
 • a szavatossági igények Ptk. alapján történő rendezése.

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, melyet a magyar jogban a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 9/2014. NGM rendelet 4. § (1) és 6.§ (1) ír elő részünkre.

Az ügyintézés határidőben történő lebonyolítása érdekében a vásárlókkal a kommunikáció NEM postai úton történik, ezért az emailcímüket, illetve a telefonszámukat is kezeljük kapcsolattartási célból, illetve amikor fogyasztóvédelmi hatósági ellenőrzés történik, a megfelelőség igazolásának része a dokumentált kommunikáció bemutatása. Az adatkezelés jogalapja ilyenkor az adatkezelő jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Ugyancsak jogos érdek az adatok tárolása a rendelet által kötelezővé tett 3 éves adatmegőrzési időn túl. A jogos érdek jogi igények érvényesítése.

A kezelt személyes adatok köre 

A minőségi kifogás azonosítószáma (a rendszerben szereplő jegyzőkönyvszám), név, lakcím, telefonszáma, e-mail címe, keltezés, aláírás, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezése, vételára, a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja, a hiba bejelentésének időpontja, a hiba leírása, szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog, a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módja vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka. 

Az adatkezelés időtartama 

A 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (6) bekezdése alapján a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igényéről felvett jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni. Így az adatkezelési idő a jegyzőkönyv és a hozzá kapcsolódó adatok tekintetében a felvételétől számított 3 év. 

Ha egy ügyben több jegyzőkönyv is születik, melyek előzményként kapcsolódnak egymáshoz, az adatkezelési időt az összes adatra az utoljára keletkezett jegyzőkönyv létrejöttétől számítjuk. 

Címzettek: 

KUMI Logisztika Kft (2724 Újlengyel, Határ út 12.) - önálló adatkezelő, a szerviz folyamat technikai hátterét biztosító jotallas.hu oldal üzemeltetője, valamint a szervizeléssel érintett termékek Auchan és szervizek közötti, illetve ha a terméket a vásárló lakcíméről veszi fel, a vásárló és a szerviz közötti szállítója..)

3.3.                 Fogyasztóvédelmi panaszok bejelentése online, postán vagy telefonon 

Az Auchan biztosítja vásárlói számára, hogy panaszaikat személyesen (lásd: Vásárlók könyve), írásban, telefonon, valamint elektronikus úton az info@auchan.hu e-mail-címen jelezhessék, továbbá, hogy azok elintézése dokumentált módon történjen.

Az adatkezelés célja 

az Auchan vásárlóinak fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá eső panaszainak részünkre történő eljuttatása, továbbá ezek intézése. 

Tapasztalataink szerint az érintettek, főleg a telefonon és az e-mailben történő ügyintézés esetén hajlamosak az ügyre nem tartozó egyéb személyes adatokat is megadni. Mivel kizárólag annyi adatra van szükségünk, ami az ügy elintézéséhez szükséges, felhívjuk a figyelmet, hogy ügyre nem tartozó információkat ne adjanak meg. Ha bármi hiányzik, ami a panasz elbírálásához szükséges, az ügyintézés során jelezni fogjuk. 

Az adatkezelés jogalapja 

a jegyzőkönyvben rögzítendő adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bek. c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, melyet a magyar jogban a fogyasztóvédelmi törvény  17/A. § (5) bekezdése ír elő részünkre. 

A kezelt személyes adatok köre 

név, lakcím, a panasz tartalma, amely egyéb személyes adatot tartalmazhat az ügy tárgyától függően (pl. Bizalomkártya száma, webáruházi vásárlás azonosítója) ha az érintett más kapcsolattartási adatot is megad, akkor ez az adat. 

Az adatkezelés időtartama 

A fogyasztóvédelmi törvény alapján 3 évig őrizzük a bejegyzéseket. 

Címzettek 

A panaszok intézése során bizonyos esetekben az Auchan adatfeldolgozókat vesz igénybe, ilyenkor az ügy intézéséhez szükséges hátteret ők biztosítják. Ez az alábbi esetekben történik így: 

 • Amennyiben a Bizalomkártya-programmal kapcsolatos megkeresések tekintetében adatlekérdezés szükséges: AdiumSoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.
 • Amennyiben a webáruházi vásárlással kapcsolatos megkeresések tekintetében adatlekérdezés szükséges: LogiNet Systems Informatikai és Fejlesztő Kft. (székhelye: 1221 Budapest, Vihar utca 5. D. ép . 4. em. 15.) vagy rEVOLUTION SOFTWARE Kft. (székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76. 7. em.)
 • Amennyiben a vásárló nem kapott számlát: DOCCA OutSource IT Kft. (székhelye: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.)
 • Ha az Üzemanyagkártyával kapcsolatos megkeresések tekintetében adatlekérdezés szükséges: Sárkány Informatikai Zrt. (1116 Budapest, Vasvirág sor 52.)
 • telefonos panaszok esetén: TelegraM Kft. [székhelye: 1133 Budapest, Vág utca 7.)
 • e-mailben érkezett panaszok esetén: az ügyfélkezelő rendszert üzemeltető MiniCRM Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) A Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 59170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) adatfeldolgozónak minősül.A Google tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. 

Ha a panasz online áruházi kiszállítással kapcsolatos, a kiszállítók felé adattovábbítás történik: 

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag – Logisztikai Kft. (GLS), 2351 Alsónémedi, Európa u. 2. - a normál méretű, nem élelmiszer csomagok szállítása kapcsán
 • G.E. Logisztika Kft. Home Delivery Team (HDT), 1116 Budapest, Hunyadi János út 162. - a nagyobb, elsősorban nem élelmiszer csomagok szállítása kapcsán
 • Kumi Logisztika Kft Kumi futár, 2724 Újlengyel, Határ u. 12. végzi – elsősorban nem élelmiszer csomagok szállítása  kapcsán 

3.4. Hívásrögzítés telefonon érkező panaszok esetén 

Az Auchan a fogyasztóvédelmi törvény 17/A.§ alapján biztosítja vásárlói számára, hogy panaszaikat telefonon is megtehessék. Ezekről a hívásokról felvétel készül. Aki a hangjának rögzítését nem kívánja, kérjük, hogy megkeresését személyesen vagy elektronikus úton az info@auchan.hu  e-mail címre, vagy a https://www.auchan.hu/kapcsolat linkre kattintva a webes felületen juttassa el részünkre, vagy tegye meg panaszát ügyfélszolgálatunkon. 

Az adatkezelés célja 

a hangrögzítésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, továbbá a színvonalas szolgáltatás folyamatos biztosítása 

Az adatkezelés jogalapja 

a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján a tett nyilatkozatok bizonyíthatósága továbbá a színvonalas szolgáltatás folyamatos biztosítása az adatkezelő jogos gazdasági érdeke. 

A kezelt adatok köre 

A felvétel által kezelt személyes adatok kategóriái az emberi hang, a beszélgetésben elhangzott azonosító és kapcsolattartási adatok, az ügy jellegéből adódóan egyéb személyes adatnak minősülő kiegészítő információk kezelésére is sor kerülhet. 

Adatkezelési idő 

A hangfelvétel és az abban kezelt adatok megőrzési ideje 3 év (ha az érintett tiltakozásának eredményeként törlés történik, az adatmegőrzés a jegyzőkönyvre ebben az esetben is vonatkozik), minőségbiztosítási célból a felvételek 1 hónapig kezelhetőek (ez azt jelenti, hogy ebből a célból csak ennyi ideig hallgatható vissza a felvétel). 

Címzettek 

Adatfeldolgozóként TelegraM Kft. [székhelye: 1133 Budapest, Vág utca 7., e-mail: telegram@telegram.hu] -t vesszük igénybe.

 

3.5. Panasznak nem minősülő vásárlói megkeresések 

A kapcsolattartást szolgáló elérhetőségeinkre érkezhetnek fogyasztóvédelmi törvény hatálya alá nem tartozó megkeresések is, melyek személyes adatot tartalmaznak. Ezek a megkeresések jellegre nézve eltérőek lehetnek, jellemzően olyan észrevételek, javaslatok, amelyek nem kapcsolódnak konkrét ügyhöz. 

Ezek legjellemzőbben a következők: érdeklődés adott termék áráról, rendelkezésre állásáról, szervizelhetőség helyéről (már nincs jótállás, de javíttatni szeretné), nyitvatartás, javaslat termékkör bővítésére. 

Az adatkezelés célja 

Vásárlóinkkal való kapcsolattartás, felvetéseik, kérdéseik megválaszolása. 

Az adatkezelés jogalapja 

az adatkezelő jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja - mivel az adatkezelő jogos gazdasági érdeke, a vásárlói elégedettség, melyet a megfelelő ügyfélkapcsolatok is erősítenek. 

A kezelt adatok köre 

A vásárló által megadott adatok - ez általában név és kapcsolattartási adat. 

Adatkezelési idő 

Az adatkezelési idő megegyezik a vásárlók könyvében tett javaslatok adatkezelési idejével. 

Címzettek 

 • Telefonon érkezett megkeresések esetén a TelegraM Kft. [székhelye: 1133 Budapest, Vág utca 7., e-mail: telegram@telegram.hu] -t,
 • e-mailben érkezett megkeresések esetén az ügyfélkezelő rendszert üzemeltető MiniCRM Zrt. (székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) A Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 59170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) adatfeldolgozónak minősül.A Google tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja.

 

3.6. Adatkezelések a kasszarendszerben  

Az áruházakban történő fizetés során a tranzakciókkal kapcsolatban a kasszarendszerünkben adatkezelés történik.

Az adatkezelés célja 

A tranzakciókra vonatkozó információk tárolására vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, a nyugta/ számla kiadására vonatkozó kötelezettség teljesítése, visszaélések feltárása, amennyiben visszaélés történt, feljelentés megtétele. 

Az adatkezelés jogalapja 

A kasszán a blokk, illetve a Business Bizalomkártyákkal nyomtatható egyszerűsített számla esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 166. § (1) bekezdése, illetve 159.§ és 169.§ határoz meg. 

Ha feljelentést teszünk, vagy visszaélést tárunk fel,  a jogalap az adatkezelő jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja - az adatkezelő jogos gazdasági érdeke, jogi igények érvényesítése 

A kezelt adatok köre 

A nyugtán megjelennek a maszkolt bankkártyaadatok, maszkolt Bizalomkártya adatok, a vásárlás ideje és  vásárolt termékekre vonatkozó információ, továbbá az Áfatörvény 173.§-ában meghatározott egyéb adatok. A kasszán kiállított egyszerűsített számlára az Áfatörvény 176.§-ában foglaltak vonatkoznak. 

A visszaélések vizsgálata során az erre utaló, ezt alátámasztó információkat kezeljük.

Adatkezelési idő 

8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

Címzettek 

Adatfeldolgozóink: 

 • Adiumsoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.) kasszarendszeren a pontok, kiemelt ajánlatok kezelése, Bizalomkártya rendszer fejlesztése, támogatása, AS Desk üzemeltetése.
 • Diebold Nixdorf Kereskedelmi és Banki Megoldások Kft. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. B. ép. 11. em) - a kasszán a szoftver és hardvereszközök (Bankkártyás terminál kivételével minden eszköz ide tartozik) teljeskörű üzemeltetését végzi, melybe beletartozik a tranzakciószintű hibakezelés, ennek kapcsán a tranzakciós logok vizsgálata, elemzése.
 • Extenda Retail (Ullevigatan 19, 411 40 Gothenburg) A kassza szoftver gyártója. Az üzemeltetési feladatokat a Diebold látja el, de minden olyan hibát, melyet Diebold nem tud saját hatáskörben kezelni, azt Extendának továbbítja kivizsgálásra, javításra. 
 • S-System Service Kft., (székhely: 1039 Budapest, Kalászi köz 10/C. ) - a kasszatranzakciók központi elemzése

Egyéb címzettek, illetve adattovábbítással érintett felek: 

Az ÁFA törvény 178.§ (1a) bekezdésében meghatározott kötelezettség teljesítése kapcsán a NAV. 

Rendőrségi megkeresés esetén a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény törvény adatkérésekre vonatkozó rendelkezései alapján, az ott meghatározott keretek között kötelesek vagyunk adatot szolgáltatni.

3.7. Fénymásolási szolgáltatás a vevőszolgálaton 

Vásárlóink részére egyes áruházaink vevőszolgálatán fénymásolási lehetőséget biztosítunk, melyet munkatársaink végeznek. A másolandó dokumentumok személyes adatokat is tartalmaznak. Személyazonosító okmányok másolását nem végezzük!!

Az adatkezelés célja

szolgáltatás nyújtása

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének b) pontja alapján szerződés teljesítése, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján harmadik fél jogos érdeke, ha a tartalom nem az érintett adata 

A kezelt adatok köre 

a másolandó anyag tartalma 

Adatkezelési idő 

kizárólag a szolgáltatás teljesítésének idejére

3.8. Autópálya matrica értékesítése 

Az Auchan áruházak vevőszolgálatán autópálya matrica vásárolható.

Adatkezelés célja 

A matrica (jogosultság) kiállítása a jogszabály szerint, az adatkezelőre vonatkozó bizonylatmegőrzési kötelezettség teljesítése 

Az adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, melyet a tagállami jogban a  használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet határoz meg. 

A kezelt adatok köre 

a jogosultsággal érintett gépjármű forgalmi rendszáma 

Adatkezelési idő 

lejárattól számított 2 év 

Címzettek: 

Az úthasználati jogosultságot a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. központi rendszere elektronikusan rögzíti

3.9. Életkor ellenőrzése alkoholtartalmú és szexuális termék vásárlásakor 

A fogyasztóvédelmi törvény 16/A.§ (-)-(2) bekezdése alapján nem értékesíthetünk alkoholt és szexuális terméket (síkosító ennek minősül, az óvszer nem) 18 éven aluli személynek.

Adatkezelés célja 

Korlátozás érvényesítése érdekében munkatársaink ellenőrzik a vásárlók életkorát, ennek hitelt érdemlő igazolása nélkül a terméket nem vásárolhatják meg. 

Az adatkezelés jogalapja 

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban a fogyasztóvédelemről szóló 16/A§ (4) bekezdése határoz meg. 

A kezelt adatok köre 

Az érintett által a hitelt érdemlő igazolás céljából felmutatott fényképes igazolványon a fotó és a születési dátum. 

Adatkezelési idő 

Az adatot nem rögzítjük, betekintéssel győződünk meg az életkorról. 

Címzettek 

az adatkezeléshez nem veszünk igénybe közreműködőt.

 

3.10. ÁFÁ-s számla igénylés a vevőszolgálaton 

Az ÁFA törvényben foglalt kötelezettségünknek eleget téve állítjuk ki ÁFÁ-s számlát vásárlóink részére. 

Az adatkezelés célja 

számla kibocsátása az adóalany részére az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.169.§-ában meghatározott adattartalommal. 

Az adatkezelés jogalapja 

a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 159.§ és 169.§ határoz meg. 

A kezelt adatok köre 

név, cím, összeg, vásárolt termék 

Adatkezelési idő 

8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

Címzettek 

A gépi számla kiállításához adatfeldolgozóként az AdiumSoft Számítástechnikai Kft. (székhelye: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.) szolgáltatásait vesszük igénybe. 

3.11. TAX-FREE adatkezelés a vevőszolgálaton 

Az ÁFA törvény 98.§ (1) bekezdésében meghatározott adómentesség érvényesítése érdekében a termék értékesítőjének a számlakibocsátás mellett - a külföldi utas kérelmére - az adó-visszaigénylő lap kitöltéséről és az ÁFA készpénzben történő helyszíni visszatérítéséről is gondoskodnia kell. A számlának és az adó-visszaigénylő lapnak a külföldi utas azonosítására vonatkozó adatai nem térhetnek el az úti okmányában szereplő adatoktól. A külföldi utas köteles úti okmányát a termék értékesítőjének bemutatni. Az adó-visszaigénylő lap csak 1 darab számlának a termékértékesítésre vonatkozó adatait tartalmazhatja úgy, hogy azok nem térhetnek el a számla adataitól. Az adó-visszaigénylő lapot a termék értékesítője 3 példányban állítja ki, amelyből az első 2 példányt a külföldi utasnak adja át, a harmadik példányt pedig saját nyilvántartásában őrzi meg. 

Adatkezelés célja 

EU-n kívüli országokból érkező állampolgárok részére történő ÁFA visszatérítés készpénzben a vevőszolgálaton, a kifizetés dokumentálása 

Az adatkezelés jogalapja 

a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 99.§ határoz meg 

A kezelt adatok köre 

a külföldi utas neve, címe és úti okmányának száma 

Adatkezelési idő 

8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, mivel az bizonylatnak minősül 

3.12. Kötelező adatszolgáltatás a NAV felé 

Az ÁFA törvény alapján az Adatkezelőt adatszolgáltatási kötelezettség terheli a NAV irányában. 

Adatkezelés célja 

A jogi kötelezettség teljesítése érdekében a törvény által előírt adatok továbbítása. 

Az adatkezelés jogalapja 

a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. szóló 257/G. -a és10. sz.mellékletének 1., 4., és 6. pontja határoz meg. 

A kezelt adatok köre 

az ÁFA törvény 10. sz.mellékletének 1., 4., és 6. pontja szerinti adatok 

Adatkezelési idő 

mivel adattovábbításról van szó, az adattovábbítás ideje. 

3.13. Visszáru bizonylat kibocsátása 

Ha az értékesítésről szóló nyugtán valamely adat (pl. az egységár, mennyiség) helytelenül szerepel, ebben az esetben a nyugta helyesbítése nem a pénztárnál történik , hanem a vevőszolgálaton. A nyugta helyesbítéséhez kiállítunk egy technikai visszáru bizonylatot. A bizonylat tartalmát jogszabály határozza meg számunkra, így ehhez vásárlói adatokat is rögzítenünk kell.

Adatkezelés célja

Visszárubizonylat kiállítása

Az adatkezelés jogalapja

a GDPR 6. Cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban a pénztárgépi bizonylatolás rendjét a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet határoz meg. 

A kezelt adatok köre: beszerző vagy igénybe vevő neve, irányítószám,település, közterület neve, közterület jellege, házszám, adószám (ha van) 

Adatkezelési idő 

8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján, mivel az bizonylatnak minősül 

3.14. Bizalomkártyához tartozó kapcsolattartói adatok felhasználása talált tárgyak visszajuttatása érdekében 

Az áruházakban számos esetben hagynak a vásárlók pénzt vagy egyéb tárgyat a pénztáraknál, a vevőszolgálaton vagy az áruház egyéb területein. Az ott felejtett tárgyakat nem minden esetben veszik észre a dolgozók azidő alatt amíg a vásárló az adott helyszínen tartózkodik. Az elhagyott tárgyakat sok esetben nincs lehetőség a tulajdonosához kötni. Ezekben az esetekben az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy az elhagyott tárgyakat visszajuttassa tulajdonosának. Ebből kifolyólag azokban az esetekben, amikor a vásárló olyan tárgyat hagyott el, ami alapján nem azonosítható, de a vásárlása során használta Bizalomkártyáját az Adatkezelő a Bizalomkártyához rögzített elérhetőségek egyikén felveszi a kapcsolatot a vásárlóval az elhagyott tárgy visszajuttatása érdekében. 

Adatkezelés célja

Bizalomkártyához rögzített elérhetőségi adatok felhasználása az áruházakban elhagyott pénz vagy egyéb tárgy tulajdonosának való visszajuttatása céljából. 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja - mivel az adatkezelő jogos gazdasági érdeke a vásárlói elégedettség, melyet a talált tárgyak tulajdonosának való visszajuttatása is erősítenek. 

A kezelt adatok köre

Név és elérhetőségi adat (telefonszám vagy e-mail cím vagy postacím), amelyen keresztül értesítésre kerül az érintett az elveszett tárgyról. 

Adatkezelési idő

Az adatokat azidáig kezeljük a jelen pontban megjelölt célból, amíg az elveszett tárgy visszajuttatásra kerül a tulajdonosának. 

Címzettek

Adatfeldolgozónk:

 • Adiumsoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.) - adatkezeléssel összefüggő tevékenységük: bizalomkártya rendszer fejlesztése, támogatása, AS Desk üzemeltetése.

3.15. Áruházi hangosbemondó figyelemfelhívásai 

Az áruházakban előfordulnak olyan események, amelyek egyes vásárlókhoz kapcsolódnak és személyes figyelmük felhívását igénylik - pl. olyan tárgyat hagynak a területen, amely egyértelműen hozzájuk köthető, illetve előfordul, hogy a parkolóban gépjármű világítása felkapcsolva marad, gyerek nem találja a szülőt. 

Adatkezelés célja

A még az áruház területén tartózkodó vásárló figyelmének felhívása közreműködését igénylő eseményre. 

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelő jogos érdeke, vagyis a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja - mivel az adatkezelő jogos gazdasági érdeke a vásárlói elégedettség, melyet ez ilyen ügyek hatékony intézése erősíteni tud. 

A kezelt adatok köre 

A körülmények függvényében azon minimális adat, amely alapján a vásárló rájöhet, hogy a közölt inofrmáció vele kapcsolatos és az ő közreműködését igénylő helyzet állt elő. 

Adatkezelési idő

Az adatokat nem rögzítjük, a bemondás pillanatában hallhatóak.

 

3.16. Cewe fotókidolgozással kapcsolatos adatkezelés 

Az Auchan, mint önálló adatkezelő látja el áruházaiban az onsite fotószolgáltatást. Személyes adatok rögzítése és kezelése kizárólag számla kiállítása esetén valósul meg. 

A fotók kidolgozására alkalmas eszközt a CEWE Magyarország Kft. biztosítja az Auchan részére. Az eszköz nem tárolja a fényképeket és egyéb személyes adatot sem. 

Amennyiben az előhívott fényképeket ott hagyják az áruház vevőszolgálatán vagy azokat nem veszik át úgy az Auchan megsemmisítési jegyzőkönyv kitöltése mellett megsemmisíti az ott hagyott fényképeket. 

Adatkezelés célja

ÁFÁ-s számla kiállítása a vásárló kérésére 

Az adatkezelés jogalapja

GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése, melyet a tagállami jogban az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. Törvény 159.§ és 169.§ határoz meg. 

A kezelt adatok köre

Név, cím, összeg, vásárolt termék, adószám 

Adatkezelési idő

8 év a számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésében foglaltak alapján. 

Címzettek

A gépi számla kiállításához adatfeldolgozóként az AdiumSoft Számítástechnikai Kft. (székhelye: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.) szolgáltatásait vesszük igénybe.

4.  AZ ÉRINTETTEK JOGAI 

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mailcímre küldje. 

4.1. Az érintett hozzáféréshez való joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-        Az adatkezelés célja;

-        Az érintett személyes adatainak kategóriái;

-        A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-        Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

-        Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

-        Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

-        A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

-        Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. 

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a felvételekből másolatot kérhet. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, vagyis más személyes adata ebben az esetben nem kérhető. Ez alól kivételt képez a rögzített hangfelvétel kiadása, melyet a fogyasztóvédelmi törvény vonatkozó rendelkezései alapján az érintett teljes terjedelmében meghallgathat vagy arról másolatot kérhet. 

4.2.  Helyesbítéshez való jog 

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, a helyesbítés a fényképek tekintetében nem értelmezhető. 

4.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog 

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

-        Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-        Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

-        Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

-        az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

-        az érintett hozzájárulásával,

-        az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

-        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést. 

4.4. Tiltakozáshoz való jog 

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

4.5. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog 

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. 

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

-        A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-        Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

-       az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

-        A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

-        Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést. 

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

 

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

-        a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

-        jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

-        a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

-        közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést; 

4.6. Adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy

-        a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy

-        ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

▪            az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és

▪            az adatkezelés automatizált módon történik.

-        kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható. 

4.7. Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok 

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

 

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

-        az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

-        az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

-        az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

 

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

-        álláspontját kifejezze,

-        a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

-        az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

4.8. Az érintetti jogok gyakorlása elhunyt személy esetén 

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések tekintetében az érintett jogosult arra, hogy a halálát követő érintetti jogok gyakorlása érdekében nyilatkozatot tegyen (ügyintézési rendelkezés, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tett nyilatkozat fogadható el). 

A nyilatkozattétel érdekében, továbbá az elhunyt érintett halálát követő joggyakorlás tárgyban az a tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken az Auchan Jogi Osztályával kell kapcsolatba lépni.

Az elhunyt érintett halálát követő jognyilatkozatban erre kijelölt személy vagy az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója  általi joggyakorlás esetén az Auchan megvizsgálja, hogy a kérelemben megjelölt jog gyakorolható-e. Amennyiben igen, ellenőrzi az érintett halálának tényét és idejét, melyet a joggyakorlásra jogosult személy halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal igazol, valamint a joggyakorlásra jogosult személy saját személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy az érintett valóban tett-e ilyen nyilatkozatot vagy a közeli hozzátartozó személyazonosságát, melyet közokirattal igazol, továbbá azt, hogy a közeli hozzátartozó kapcsolat valóban fennáll-e az elhunyttal. E tényekről történő meggyőződést dokumentálni kell, de a fenti iratokról másolat nem készíthető.

Az Auchan kérelemre tájékoztatja az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóját, ha az érintett elhunytát követően valaki a jogokat gyakorolta, valamint az ennek során tett intézkedésekről, kivéve, ha azt az érintett az érintetti jogok gyakorlására jogosult személyt kijelölő nyilatkozatában megtiltotta. 

4.9. Jogorvoslathoz való jog 

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében. 

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Cím: 1363. Budapest Pf.9. 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu  

Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

 

Frissítve: 2023.07.01.