Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

2022/01/03
AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

PEM/01/072600-5/2021

Vállalkozásunk, az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság támogatást nyert el a kormányhivatal a GINOP Plusz-3.2.1-21 „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül” elnevezésű munkaerőpiaci programban, az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban, munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás jogcímen.

Projektünk célja munkahelyi képzések megvalósítása, ezzel növelve a termelékenységünket. A projekt keretében 13 típusú képzés kerül lebonyolításra.

Ssz.

Tervezett képzés neve

Képzés típusa

Képzés célja

Képzés óraszáma

Létszám/csoport

Csoport száma

Összes résztvevő

Képzés tervezett helyszíne

1

Csemegepult felelős

Szakmai ismeretre irányuló képzés

A képzés sikeres elvégzésével a Csemegepult felelős a pultban dolgozó eladó útmutatása, valamint a tapasztalt szakmai és viselkedési minták alapján tudjon részt venni a csemegepultra vonatkozó minőségi és higiéniai követelmények biztosítási munkáiban, legyen képes segíteni a csemegepultban dolgozó szakképzett eladókat a vevők kiszolgálásában­

45

12

3

36

2151, Fót, Fehérkő út 1.

2

Zöldség gyümölcs felelős

Szakmai ismeretre irányuló képzés

A képzés célja olyan áruházi Zöldség-gyümölcs felelős képzése, akik képesek biztosítani a friss áru útját a beérkezéstől az értékesítésig, gondoskodni tudnak a termékek megfelelő tárolásáról és kezeléséről. További cél, hogy a képzésben résztvevők képesek legyenek ellenőrizni a termékek minőségét és frissességét, szakszerű tanácsot tudjanak adni a termékekkel kapcsolatban a vásárlóknak.

40

12

3

36

2151, Fót, Fehérkő út 1.

3

Hús és hal önkiszolgáló felelős

Szakmai ismeretre irányuló képzés

A képzés sikeres elvégzésével a Hús- és hal önkiszolgáló felelős végzettséggel rendelkező személy, tudjon közreműködni a friss áru mozgatásában és a termékek kihelyezésében, gondoskodni a termékek szakszerű árkijelezettségéről, Az előírásoknak megfelelően tudja vezetni a HACCP nyomonkövetéseket, munkaterületét tisztán és rendben tartani. Tudja udvariasan fogadni a vásárlót, kérdés esetén felvilágosítást adni a termékekkel kapcsolatban. Figyelemmel kísérni a készletet, a termékek fogyaszthatósági idejét, biztosítani a termékek tárolásának megfelelő feltételeit, elvégezni a selejtezés, leltározás folyamatát.

30

12

3

36

2151, Fót, Fehérkő út 1.

4

Hús és halpult felelős

Szakmai ismeretre irányuló képzés

A képzés sikeres elvégzésével a Hús- és halpult felelős végzettséggel rendelkező személy, tudja figyelemmel kísérni és ellenőrizni a friss áru útját a beérkezéstől az értékesítésig, beleértve az árumozgatást, a termékek előkészítését és kihelyezését. Legyen alkalmas a hús- és halpultokon dolgozó szakképzett eladók utasításainak megfelelően gondoskodni a pultok impulzív megjelenéséről, figyelemmel kísérni azok feltöltöttségét, biztosítani a termékek szakszerű árkijelezettségét. Az előírásoknak megfelelően tudja vezetni az élelmiszer biztonsági nyomon követéseket, munkaterületét tisztán és rendben tartani. Tudja ajánlani és bemutatni a termékeket, azokat megfelelően, szakszerűen előkészíteni, felvilágosítást, tanácsot adni azokkal kapcsolatban, udvariasan kiszolgálni a vásárlót. Figyelemmel kísérni a készletet, a termékek fogyaszthatósági idejét, biztosítani a termékek tárolásának megfelelő feltételeit, elvégezni a selejtezés, leltározás folyamatát. Legyen képes a szakszemélyzet utasításait és az előírásokat követve szabályszerűen működtetni a hús- és halpultokban használandó eszközöket.

45

12

3

36

2151, Fót, Fehérkő út 1.

5

Terepirányítók képzése

Soft skill képzés

A képzés célja, hogy a résztvevők alapvető szervezési és kommunikációs technikákkal ismerkedjenek meg, mely elengedhetetlen a terepirányítói feladatok ellátásához.

20

8

20

160

2151, Fót, Fehérkő út 1.

6

Digitális kompetenciák fejlesztése kezdő szint

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

A digitális kulcskompetencia fejlesztése, a digitális társadalomhoz való tartozással kapcsolatos igények megalapozása, pozitív attitűd kialakítása a digitális eszközök irányában.

20

12

34

408

2151, Fót, Fehérkő út 1.

7

Digitális kompetenciák fejlesztése középhaladó szint

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

A célcsoport tagjainak digitális kompetenciái fejlődjenek, magabiztosan használják az információs technológiákat. A résztvevők az életszerű feladathelyzetekben a különböző (ismert) digitális megoldásokat egymást kiegészítve használják, illetve képesek legyenek rendszerben gondolkodni a különböző felhasznált eszközeikről, az azokon futó szoftverekről.

20

12

10

120

2151, Fót, Fehérkő út 1.

8

Excel kezdő

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Az Excel kezdő képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a képzés elvégzésével képessé váljon megérteni a táblázatkezelés lényegét és képesnek kell lennie úgy használni a táblázatkezelő  programot, hogy a végeredménye pontos munkafájl legyen.

20

12

3

36

2151, Fót, Fehérkő út 1.

9

Excel haladó

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

Az Excel haladó képzés célja, hogy a képzésben résztvevő a képzés elvégzésével képessé váljon hatékonyan használni az alkalmazást az alapszintet meghaladó módon, és képesnek kell lennie numerikus, szöveges és grafikus adatokat szerkesztésére és javítsára, továbbá adatokat rendezni, lekérdezni és csatolni. A diagramokon, grafikonokon haladó szintű formázási és megjelenítési feladatokat tudjon elvégezni. A logikai, statisztikai és matematikai műveletek elvégzésére alkalmas függvényeket kell használnia, továbbá képesnek kell lennie az elérhető elemző és munkalapvizsgálati eszközök használatára, továbbá egyszerű makrók rögzítésére és futtatására.

30

12

2

24

2151, Fót, Fehérkő út 1.

10

Makró írás alapjai

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

A képzés célja, hogy azon résztvevők, akik már magabiztosan kezelik az Excel „hagyományos” eszközeit (formázás, függvények, kimutatások, grafikonok), megtanulják a felhasználóbarát grafikus vezérlők használatát és alapszintű VBA programozási készségeket sajátítsanak el.

30

12

1

12

2151, Fót, Fehérkő út 1.

11

Power BI alapjai

Információs és kommunikációs (IKT) technológiákra irányuló képzés

A Power BI alapjai képzés célja, hogy a résztvevő képes legyen a képzés elvégzésével a haladó Excel tudását kibővítve a munkafolyamatait, számításait automatizálni, a riportokat magasabb szintre emelni.

30

12

1

12

2151, Fót, Fehérkő út 1.

12

Angol nyelvi képzés

Nyelvi képzés

A képzés alapvető célja, hogy a képzésben részt vevők olyan idegen nyelvi kompetenciák birtokába jussanak, amelynek segítségével a mindennapi élethelyzetekben és munkájuk során tudjanak kommunikálni más nemzetiségű emberekkel. A képzés célja továbbá, az adott tananyagegységekben felsorolt tartalmak készségszintű elsajátítása, illetve megismerése és felhasználása produktív és receptív nyelvi feladatok megoldására, továbbá kommunikatív nyelvi szándékok megvalósítására az adott szint elvárásainak megfelelően.

60

1

35

35

2151, Fót, Fehérkő út 1.

13

Francia nyelvi képzés

Nyelvi képzés

A képzés alapvető célja, hogy a képzésben részt vevők olyan idegen nyelvi kompetenciák birtokába jussanak, amelynek segítségével a mindennapi élethelyzetekben és munkájuk során tudjanak kommunikálni más nemzetiségű emberekkel. A képzés célja továbbá, az adott tananyagegységekben felsorolt tartalmak készségszintű elsajátítása, illetve megismerése és felhasználása produktív és receptív nyelvi feladatok megoldására, továbbá kommunikatív nyelvi szándékok megvalósítására az adott szint elvárásainak megfelelően.

60

1

5

5

2151, Fót, Fehérkő út 1.

A képzések tervezett befejezése: 2022.12.31.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 49 593 040 Forint.