Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„Vásárolj, tippelj és nyerj!”

nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekhez

Az Auchan Magyarország Kft. által meghirdetett „Vásárolj, tippelj és nyerj!” nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és kihirdetése személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk:

1. Elérhetőségeink:

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Telefon: +36 23 886 200

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mail címe: adatvedelem@auchan.hu

Az Auchan Magyarország KFT. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Csekő Katalin

Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. - a borítékon kérjük feltüntetni “az adatvédelmi tisztviselő részére”

E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

2. Adatkezelés célja:

 • a Játékban történő részvétel lehetőségének biztosítása, A Játék közben a tippek és a bekerülést biztosító vásárlási limit elérésének nyomon követése, a sorsolás lebonyolítása,
 • a Játékszabály 7.3. pontjában foglaltak ellenőrzése. Eszerint a nyertes Bizalomkártya-szám birtokosa csak abban az esetben válhat Nyertessé, ha a kisorsolt Bizalomkártya-számhoz tartozó Bizalomkártya az általa megjelölt áruház Vevőszolgálatán személyesen bemutatásra kerül a személyazonosság igazolása mellett. A személyazonosság igazolására szolgáló okmányban (személyi igazolvány, útlevél, jogosítvány) szereplő névnek meg kell egyeznie a Bizalomkártyához regisztrált névvel. Ezért a játék lezárását megelőzően győződjön meg arról fiókjába belépve, hogy pontosan adta-e meg korábban az adatait, ha szükséges, módosítsa azokat. Az igazoló okmányokat nem fénymásoljuk le, az azon szereplő adatokat nem rögzítjük, azokat csupán adategyeztetés céljából tekintjük meg.
 • a játék eredményének nyilvánosságra hozatala - a nyertes Bizalomkártya szám utolsó 4 számának és a nyertes keresztnevének közzététele a bizalomkartya.auchan.hu oldalon - minden játéknap utáni 10. munkanapig bezárólag publikálásra kerülnek a heti nyertesek.

 

3. Szükséges személyes adatok:

A tájékoztatóban megjelölt célok tekintetében az alábbi személyes adatok kezelésére kerül sor:

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása, a nyertes kisorsolása és értesítése:

 • A Regisztráló Bizalomkártyájának száma
 • a tippekre és a vásárlási limit teljesítésére vonatkozó információ
 • A Regisztráló e-mail címe,, amelyet a Bizalomkártya fiókjában rögzít vagy rögzített az érintett

 

A nyertes azonosítása:

Az azonosítás során a személyazonosító okmányokban szereplő nevet ismerjük meg, de az igazoló okmányokat nem fénymásoljuk le. Az okmányok megtekintésére a nyertes azonosítása során csupán adategyeztetés céljából kerül sor.

A nyeremény átadásának dokumentálása: A nyeremény átvételét igazoló dokumentum az érintett nevét és Bizalomkártya számát, az utánkövetési dokumentáció a Bizalomkártya számát, az érintett keresztnevét és a kiszállítási címet tartalmazza, ahol az átvétel megtörtént.

Az eredmény közzététele:

 • A nyilvánosságra hozatal kizárólag a nyertes keresztnevére és Bizalomkártyaszámának utolsó 4 számjegyére terjed ki, amely széleskörben történő azonosítására nem alkalmas, de ismeretségi körében azonosítható lehet ezáltal
 • A nyertes hozzájárulása esetén a nyeremény átadásakor készülő képeken az érintett képmása, az általa az adott pillanatban tanúsított viselkedés, érzelmek láthatóak.

 

4. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

Személyes adatait a játék lebonyolítása (regisztráció, részvétel), a nyertes fotózása és a képek közzététele tekintetében a GDPR 6.cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás önkéntes. A fotókkal kapcsolatos hozzájárulást a nyertes kiválasztását követően szerezzük majd be tőle.

A játék lebonyolítására vonatkozó adatkezelési hozzájárulást az érintett az erre szolgáló checkbox bejelölésével adhatja meg.

Ha esetleg a hozzájárulás tekintetében meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni a játékban, a hozzájárulás bármikor visszavonható úgy, hogy az érintett a checkboxból a jelölést eltávolítja. Erre a játék lezárulásáig van lehetőség. Ezt követően a visszavonás az adatvedelem@auchan.hu elektronikus levélcímen és az Auchan postacímén történhet.

A nyertes a fényképek készítésével, közzétételével kapcsolatos hozzájárulását is bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeken, akkor a képeket töröljük, a már közzétett fotókat pedig eltávolítjuk a közzétételi helyekről. A nyeremény átvételére a hozzájárulás visszavonása nincs hatással.

A hozzájárulás visszavonása egyik esetben sem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A személyazonosság ellenőrzése és a játék eredményének nyilvánosságra hozatala, a nyeremény átadás-átvételéről és az átvételek nyomonkövetéséről szóló dokumentum a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, vagyis az adatkezelő jogos érdekén alapul. A jogos érdek a GDPR által is meghatározott érdek, vagyis a csalások megelőzése, melyet az adatkezelő úgy szavatol, hogy ellenőrzi, valóban az arra jogosult részesül-e a nyereményben, továbbá a nagy nyilvánosság számára azonosításra nem alkalmas módon közzéteszi a nyertes személyét, ezzel is alátámasztva a játék valódiságát, hitelességét. Ezen adatkezelések ellen tiltakozhat az érintetti jogokról szóló részben foglaltak szerint.

5. Adatkezelés időtartama:

A tippeket tartalmazó adatokat 60, a sorsolási adatbázist a sorsolást követő 90 napon belül töröljük. Mivel a megadott kapcsolattartási adatok egyébként is a Bizalomkártya programhoz fűződően rendelkezésre állnak, azokat nem töröljük, illetve a vásárlási információk a Bizalomkártya vásárlási előzmények közé kerülnek..

Az azonosításkor az okmányokban szereplő adatokat nem rögzítjük.

A nyertesről közzétett adatok 30 napig szerepelnek a 6. pont szerinti felületeken, ide nem értve a Facebookot, ahol az oldal hírfolyam jellege miatt a fotók az arra irányuló törlési kérelem benyújtásáig/hozzájárulás visszavonásáig maradnak fent.

Az elkészített és felhasználásra kiválasztott fényképek a közétételen túl a vállalat életére vonatkozó archívumba kerülnek, és ott megőrizzük őket 6 hónapig, amennyiben a hozzájárulást nem vonja vissza az érintett vagy az adatok törlését nem kéri. A többi fényképet az adatkezelő haladéktalanul törli.

 

6. Kikhez jutnak el az adatok?

A játék lebonyolítása során az adatokat az Auchan Bizalomkártya csapata kezeli. A személyi okmányokat az azonosításban résztvevő, titoktartásra kötelezett munkatársaink tekintik meg.

A kiválasztott fényképek, a nyertes keresztneve és Bizalomkártyájának utolsó 4 számjegye külső tájékoztatás keretében abizalomkartya.auchan.hu/focieb_nyeremenyekoldalon,Auchan Facebook oldalán, weboldalán, továbbá a Bizalomkártya hírlevélben jelenhetnek meg, és a széles nyilvánossághoz eljutnak. Ilyen esetben nem zárható ki, hogy akik az érintettet felismerik, ismeretségi körükben terjeszteni fogják kilétét.

A képeket a fotók számára létre hozott mappában fogjuk tárolni, melyhez a Kommunikációs és az Innovációs Igazgatóság munkatársai férhetnek hozzá.

A Facebookon történő közzététel tekintetében a Facebook Ireland Limited minősül közös adatkezelőnek. A Facebook tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. A Facebook saját tájékoztatójában azonban még mindig hivatkozik arra is, hogy a már hatályon kívül helyezett, úgynevezett Privacy Shield keretrendszerre tekintettel az USÁ-ba történő adattovábbítása megfelelő.

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • AdiumSoft Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2600 Vác, Horváth Mihály utca 19.,  cégjegyzékszám: 13-09-198520, adószám: 25045091-2-13) - Bizalomkártya adatbázis üzemeltetőjeként
 • Auchan Retail Data (székhely: rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, Franciaország; cégjegyzékszám: B.808.616.296) - a háttéradatbázis üzemeltetőjeként
 • A G Suite (üzleti Gmail) levelezőrendszerét használjuk, ennek tekintetében a Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 59170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország) A Google által végzett adatfeldolgozás során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja
 • A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-666794) a sorsolás lebonyolítója
 • Mixpakk Kft. (Posta címe: 1116 Budapest Fonyód u. 2., e-mail: adatkezeles@mxp.hu) a nyeremények eljuttatásának feladatát, a nyeremény szállítását végzi, az A4C-vel szerződött  al-adatfeldolgozóként
 • Salesforce UK Limited (székhely: village 9, floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate, London, UK, EC2N 4AY) A Salesforce tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét BCR (kötelező erejű vállalati szabályok) igénybevételével biztosítja.

adatfeldolgozónak minősül.

A nyeremények eljuttatásának feladatát, a nyeremény szállítását önálló adatkezelőként végzi a Magyar Posta Zrt. (1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.).

7. Milyen jogok illetik meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-Az adatkezelés célja;

- Az érintett személyes adatainak kategóriái;

- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

- Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

- Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. Ez jelen esetben azt jelenti, hogy a felvételekből másolatot kérhet. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, vagyis más személyes adata (képmása) ebben az esetben nem kérhető.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

- Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

- az érintett hozzájárulásával,

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. 

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

- A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

-az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

- a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).

- a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;

- közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

- a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy

- ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

▪ az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és

▪ az adatkezelés automatizált módon történik.

- kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Mivel ez az adatkezelés nem automatizált módon történik, az adathordozhatósághoz való jog jelen esetben nem gyakorolható.

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

- az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;

- az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy

- az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

- álláspontját kifejezze,

- a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és

- az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mail címre küldje.

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti email címen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 -budapest Pf. 9.E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.

2021. 06. 01.