Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

„Vásárolj, tippelj és nyerj!”

NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) mint Szervező „Vásárolj, tippelj és nyerj!” elnevezésű nyereményjátékot szervez a magyarországi Auchan áruházakban a Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára – a továbbiakban Játék. A Játék lebonyolításában és a nyeremények átadásában az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.) vesz részt.

1. A játék szervezője: Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban valamennyi nagykorú, magyar állampolgárságú, saját névre szóló Bizalomkártyával, illetve Auchan kártyával – a továbbiakban együttesen Bizalomkártya - rendelkező személy – a továbbiakban Résztvevő, illetve Résztvevők jogosult részt venni az 4. pontban meghatározott feltételekkel.
A Szervező Vásárló-Márka-Ecom igazgatóságának tagjai a Játékban nem vehetnek részt.

3. A Játék időtartama
A Játék 2021. június 11-július 11-ig tart azzal, hogy az 4. pont szerinti vásárlások utolsó napja 2021. július 10. üzletzárásig tart. A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie.

4. A Játékban való részvétel feltételei

A Játékban az a Résztvevő vehet részt, aki

- a Bizalomkártya programba regisztrált, saját névre szóló Bizalomkártyával rendelkezik, vagy a Játék tartama alatt regisztrál,

- a Játékba történő jelentkezés során a bizalomkartya.auchan.hu/focieb oldalra belép, megismeri és tudomásul veszi a megfelelő checkbox kipipálásával az Adatkezelési tájékoztatót, valamint a jelen Játékszabályzatot,

- az oldalon megadja a Játékban való elérhetőségéhez e-mail címét, amely eltérhet a Bizalomkártya regisztrációkor megadott e-mail címétől,

- továbbá az alábbi feltételeket teljesíti a Játékban:

  1. 06.07-től, legkorábban a nyitó mérkőzésig, illetve azt követően a mérkőzések kezdetéig, a Játék tartama alatt bármely Auchan áruházban, beleértve az online áruházat vásárlásainak összege eléri a 10.000 Ft-ot (az egyes vásárlások összege összeadódik),
  2. a vásárlások során érvényesíti Bizalomkártyáját,
  3. majd a bizalomkartya.auchan.hu/focieb oldalon megtippeli egy adott játéknap mérkőzéseit – a győztest lehet megtippelni vagy azt, hogy a meccs eredménye döntetlen lesz.

Amennyiben a Résztvevő még nem teljesítette az összes feltételt, tippelhet, azonban a nyereménysorsolásban nem vesz részt csak attól a pillanattól, amikor teljesíti az összes részvételi feltételt.

A tippelési lehetőség attól az időponttól kezdődik, amikor a Szervező az oldalra felteszi az aktuális mérkőzés(eke)t és az adott mérkőzés kezdetéig tart. A mérkőzés kezdetét követően tehát már nem lehet érvényesen tippelni az eredményére.

Az Auchan töltőállomásokon történő vásárlások a Játékban nem vesznek részt.

5. Nyeremények

5.1. A napi nyeremény: miután a 22 játéknap mindegyikén lehet tippelni a meccsek eredményére, 22 napi nyeremény kerül kisorsolásra.
A napi nyeremény 10.000 Bizalompont, melyet a Szervező a Bizalomkártyára ír jóvá, továbbá a napi nyertes egy a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. által felajánlott bőr focilabdát is nyer.

5.2. A főnyeremények: 5 db Hisense SMART TV, illetve 5 darab Playstation 4.

Termék neveMennyiség
HIS 55U8QF UHD SMART QDOT ULED1 darab
HISENSE 50U7QF SMART ULED TV2 darab
HISENSE 55A7500F UHD SMART TV2 darab
PlayStation 4 konzol5 darab

Minden különböző típusú főnyereményhez három-három tartaléknyertes kerül kisorsolásra.

5.3. Egy Résztvevő csak egy napi nyereményt nyerhet, abban az esetben is, ha egy nap több mérkőzés van és mindegyiknek helyesen tippeli meg az eredményét. Az első napi nyeremény után is tippelhet a főnyeremények egyikének elnyeréséért, a napi nyeremények további sorsolásában azonban már nem vesz részt.

5.4. Egy Résztvevő csak egy főnyereményt nyerhet, tehát amennyiben nyert, a további főnyeremények sorsolásában már nem vehet részt.

6. Sorsolás

A Szervező huszonkét napi nyereményt sorsol ki a részvételi feltételeket mindenben teljesítő Résztvevők között, 2021. június 11-étől kezdődően 2021. július 11-ig.

A napi nyereményeket csoportosítva sorsolja a Szervező az alábbiak szerint:

1. sorsolás: a 2021.06.11. – 2021.06.17. közötti csoportmérkőzések (7 játéknap) után 2021.06.21-én.
2. sorsolás: a 2021.06.18. – 2021.06.23. közötti csoportmérkőzések (6 játéknap) után 2021.06.25-én.
3. sorsolás a 2021.06.26. – 2021.06.29. közötti nyolcaddöntők (4 játéknap) után 2021.07.01-én.
4. sorsolás a 2021.07.02. –2021. 07.03. közötti negyeddöntők (2 játéknap) után 2021.07.05-én.
5. sorsolás a 2021.07.06. – 2021.07.07. közötti elődöntők (2 játéknap) után 2021.07.09-én.
6. sorsolás a 2021.07.11–i döntő (1 játéknap) után 2021.07.13-án.

A főnyeremények sorsolása 2021.07.20-án történik.

A Sorsolásban történő technikai közreműködéssel a Szervező az A4C Marketing Kft veszi igénybe, aki a Játékszabályzathoz tartozó Adatkezelési tájékoztató szerinti adatfeldolgozónak minősül.

Valamennyi sorsolás az A4C Marketing Kft. központi irodájában (1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.) egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, a főnyeremények esetében közjegyző jelenlétében. A sorsolások nem nyilvánosak.

7. A Nyeremény, illetve annak átadásának feltételei

7.1. A sorsolást követően a Szervező felveszi a nyertesekkel a kapcsolatot az általa megadott elérhetőségen (telefon vagy e-mail) és tájékoztatja a Nyeremény átvételének lehetőségéről, egyezteti az átvétel helyét és időpontját. A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, hogy a nyeremény az első értesítést követő 90 napon belül átadásra kerüljenek.

7.2. Ha ezen együttműködési kötelezettségének bármely nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása az előírt határidőn belül meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremények átvételére a határidő leteltét követően újabb lehetőséget nem biztosít a nyerteseknek.

7.3. A nyertesként kisorsolt Résztvevő csak abban az esetben veheti át nyereményét, ha a kisorsolt Bizalomkártya-számhoz tartozó Bizalomkártyát személyazonossága igazolása mellett a nyeremény átadását megelőzően a Szervezővel egyeztetett időpontban és áruházban személyesen bemutatja. A személyazonosság igazolására szolgáló okmányban (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány) szereplő névnek meg kell egyeznie a Bizalomkártyán szereplő névvel. Az igazoló okmányt a Szervező nem fénymásolja le, az azon szereplő adatokat nem rögzíti, azokat csupán adategyeztetés céljából tekinti meg. Ezt követően a Szervező továbbítja az A4C Marketing Kft-nek a nyertes nevét és címét annak érdekében, hogy a napi nyeremények közül a focilabdát, illetve a főnyereményt az adott nyertesnek elküldje.

7.4. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

7.5. A nyertesek keresztneve és Bizalomkártyájuk utolsó 4 számjegye - a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést követően a bizalomkartya.auchan.hu/focieb oldalon elérhetővé válik és ott a nyeremény kisorsolását követő 5. munkanapig látható.

7.6. A nyertesnek az Adatkezelési tájékoztatóban leírt hozzájárulása esetén a Szervező jogosult róla fényképfelvételt készíteni és fényképe megjelenik az auchan.hu és a Játék honlapján, illetve a Szervező egyéb közösségi oldalain a játék Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt módon.

7. Tartaléknyertes
A Szervező valamennyi sorsolásban 2 tartaléknyertest is kisorsol. Amennyiben a nyertes valótlan adatokat közöl, ezáltal pályázata érvénytelen, akkor az elsőként kisorsolt tartaléknyertes veheti át a nyereményt. A Szervező a tartaléknyertes nevét és fényképét – amennyiben nyertessé válik - a 7.5-7.6 pontok szerint kommunikálja.

8. Adók és közterhek
A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat, a Szervezőt a nyeremény átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Információ a Játékról
A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési tájékoztatója elérhető a Szervező weboldalán: bizalomkartya.auchan.hu/focieb oldalon, továbbá az Auchan áruházak Vevőszolgálatain.

10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
A Résztvevők az Adatkezelési Tájékoztató előzetes megismeréséről a Játékba történő regisztráció során a megfelelő csúszka elhúzásával igazolják A személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat a Játékhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

11. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A jelen Játékszabály bárminemű megsértése a Játékból való kizárás következménye mellett esetleges jogi lépések megtételét is vonhatja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal.

Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertesek ilyen igényüket jogszabályi keretek között a forgalmazóval, illetőleg gyártóval szemben érvényesíthetik.

A Szervező fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket a Bizalomkártya oldalon írásban tájékoztatja.

Budaörs, 2021. július 08.
Auchan Magyarország Kft.
Szervező