Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Gyereknapi játék

Alkoss otthon a gyerekekkel, tölts fel egy élelmiszerekből elkészített vagy újraalkotott képet Instagramra 2020 május 28-ig #AuchanGyereknap hashtaggel, és nyerj 20 ezer forint értékű ajándékcsomagot gyereknapra!

2020. május 29-én kisorsoltuk azt az 5 szerencsés nyertest, akik egy 20 ezer Ft értékű gyereknapi ajándékcsomaggal lettek gazdagabbak. Gratulálunk! 
Íme a nyertesek listája:

@fureneal66

@reszegibucsay

@trautmann.nemeth

@zsofiazsofi2018

@mariannaviniczai

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZAT

„Alkoss otthon gyereknapra!” nyereményjáték 

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), „Alkoss otthon gyereknapra!” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez  az alábbi szabályok szerint.       

1. A játék szervezője

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), a továbbiakban „Szervező”. 

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi

-  nagykorú, 

- magyarországi lakcímmel rendelkező, 

- cselekvőképes  magyar állampolgárságú személy jogosult részt venni, 

- aki nem esik a 3. pont alatti kizárás alá, 

- a Játékban való részvétel ideje alatt aktív és nyilvános Instagram fiókkal rendelkezik. 

- a Játék időtartama alatt eleget tesz a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek – a továbbiakban „Résztvevő”.

A Játékban való részvétel a Játékszabály elfogadását jelenti.

3. A Játékból kizártak

A Játékban nem vehetnek részt Szervező marketing osztályának dolgozói, illetve a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak.

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

4. A Játék időtartama

A Játék 2020. május 15. 10:00 órától – 2020. május 28. 23:59 óráig tart. A fényképek feltöltésének ebben az időtartamban kell megtörténnie. A Játék időtartamától eltérő időben történt feltöltések a Játékban nem vesznek részt.

5. A Játék menete

A Résztvevők úgy vehetnek részt a Játékban, hogy egy fotót töltenek fel nyilvános Instagram oldalukra, mely a saját alkotásukat ábrázolja. A fényképet  #AuchanGyereknap hashtag használatával kell feltölteni.

A fényképen kiskorú személy adatvédelmi okokból felismerhetően nem szerepelhet.

A fotót a Résztvevőnek a saját nyilvános Instagram oldalára való feltöltést követően a Játék teljes időtartama alatt mindvégig nyilvánosan fenn kell tartania az oldalán. 

6. A nyeremények

A Játék lezárultával a játék kiírásnak megfelelően képet feltöltő Résztvevők között 

 

  • 5 db 20.000 forint értékű Auchan ajándékcsomagot sorsolunk ki.

 7. A sorsolás menete

A sorsolás helye: Laboratory Ideas Kft.  Budapest 1027 Kacsa utca 15-23., 

A sorsolás időpontja:  2020. május 29. 13.00 óra

A sorsolásra  gépi sorsolásos módszerrel, közjegyző jelenlétében kerül sor. A sorsolásban azok az Instagram user nevek vesznek részt, amelyeknek tulajdonosai a jelen Játékszabályzatban leírtaknak mindenben megfeleltek.

Eredmény közzététele:  2020. május 31. 10.00 óra az Auchan hivatalos Facebook és Instagram oldalán.

8. A Nyertesek értesítése, nyeremény átvétele 

A Szervező a Nyerteseket a sorsolás napján, az általuk regisztrált Instagram profilon üzenetben értesíti, valamint tájékoztatja a nyeremény átvételének módjáról. 

A Nyertesnek az üzenetben történő értesítés megküldésétől számított 30 napon belül van lehetősége válaszüzenet útján elfogadni a nyereményt.

Amennyiben a Nyertes 30 napon belül nem jelentkezik a nyereményért, akkor a Szervező a nyereményeket a jövőben megrendezésre kerülő Játékban fogja kisorsolni.

A nyeremény átvétele személyesen történik, a Nyertesek a 20.000 Ft értékű ajándékcsomagot az általuk kiválasztott Auchan áruház Vevőszolgálatán vehetik át. 

A nyeremény átvételéhez a Szervező által küldött üzenet bemutatása szükséges bármely erre alkalmas eszközön.

Amennyiben a Nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a Nyeremény átadásának kérdésében, illetve a Nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

9. Adatkezelési tájékoztató

A Szervező a Játék Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint jár el, mely tájékoztatót a Résztvevők a Játékban való részvételt megelőzően kötelesek megismerni és tudomásul venni.

10. Együttműködési kötelezettség

A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 17.§ (3) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének egy Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezekért a körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Résztvevőre nézve jogvesztő.

11. Adók és közterhek

A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételét követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

12. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: a https://auchan.hu  oldalon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatain.

13. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal.

A Szervező fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket írásban tájékoztatja.

Budaörs, 2020. 05. 13. Auchan Magyarország Kft. Szervező 

Tekintsd meg adatkezelési tájékoztatónkat! Klikk ide >>

Süssünk-főzzünk az Auchannal fotópályázat - Részvételi felté...

Bármely Auchan saját márkás termék (minimum 3 féle ételenként) felhasználásával készült fogásodat fényképezd le telefonoddal és küld el a susunk-fozzunk@auchan.hu e-mail címre! Az első három helyezettet Auchan Ajándékcsomaggal jutalmazzuk.

Tovább olvasom
Süssünk-főzzünk az Auchannal fotópályázat - Adatkezelési táj...

Az Auchan Magyarország Kft. székesfehérvári áruháza által hirdetett Süssünk-főzzünk az Auchannal - Auchan Székesfehérvár fotópályázatra történő nevezés személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tá...

Tovább olvasom
”Kedvenc helyem az áruházban” - Auchan Miskolc II. áruház ra...

Küldje be gyermeke rajzát a kedvenchelyemazauchanban@auchan.hu e-mailcímre és vegyen részt rajzpályázatunkon! A beküldött rajzokat az Auchan Miskolc II (3516 Miskolc Pesti út 9.) hivatalos Facebook oldalára egyszerre töltjük fel, ahol azokra szavazni lehet. A 3 legtöbb szavazatot...

Tovább olvasom