Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Az én karácsonyi kívánságom - Auchan Csömör Rajzpályázat - Játékszabályzat

Hozza be gyermeke rajzát a csömöri Auchan áruházunkba és vegyen részt rajzpályázatunkon! Téma: Az én karácsonyi kívánságom. A játékot 3 kategóriában hirdetjük meg (4-6 éves, 7-9 éves, 10-12 éves) és a legszebb rajzokat értékes ajándékcsomagokkal díjazzuk!

Az Én karácsonyi kívánságom - Auchan rajzpályázat

Részvételi Feltételek

Hozza be gyermeke rajzát a csömöri Auchan áruházunkba és vegyen részt rajzpályázatunkon! A legszebb rajzokat értékes ajándékokkal díjazzuk!

A játék lebonyolítója az Auchan Magyarország Kft.

A játékban azok a 4-12 év közötti gyermekek vehetnek részt, akiknek törvényes képviselője gyermekük rajzát leadja az áruház vevőszolgálatán a jelen részvételi feltételekben meghatározott módon. Minden pályázótól csak egy rajzot tudunk elfogadni, azaz egy gyermek összesen egy rajzzal és csak egyszer nevezhető a játékba. 

A rajzokat a játékba nevezett gyermeknek a rajz mellé csatolt adatkezelési hozzájáruláson rögzített alábbi adataival kell benyújtani: a gyermek neve, kora, törvényes képviselőjének elérhetősége (telefonszám).

A rajzot zárt borítékban, a törvényes képviseletre jogosult szülő által aláírt Adatkezelési hozzájárulással együtt az áruház vevőszolgálatán kell leadni. 

A csömöri áruház vevőszolgálatának címe: 2141. Csömör, Határ út 6.

A játékban a 2020. november 19. és 2020. december 13. között, áruházi nyitvatartási időben leadott rajzok vehetők figyelembe.

A pályázaton az alábbi három csoportba tartozó gyermekek rajzai vehetnek részt:

1. 4-6 éves

2. 7-9 éves

3. 10-12 éves

A pályázat témája: Az Én karácsonyi kívánságom – gyermekrajz

A pályamű formája: Az alkotást bármilyen technikával el lehet készíteni (színesceruza-rajz, zsírkréta, grafika, vízfestmény, tempera, stb.), a lap mérete azonban A/4-es legyen. A technikai előírások betartása a pályázó feladata.

A rajzokat az áruház üzletsorán elhelyezett faliújságon is közzétesszük, ahol kizárólag a rajz sorszámát jelentetjük meg.

A rajz leadásával a pályázó szülő, a gyermekére is kiterjedően kijelenti, hogy részt vesz a pályázaton és elfogadja a jelen részvételi feltételeket. A pályázó továbbá kijelenti, hogy a leadott rajz saját gyermeke alkotása, a gyermek hozzájárulásával indítja a pályázaton és nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a pályázaton történő részvételt gátolná vagy megakadályozná. Az előbbi feltételek megsértése esetén az érintett pályázat érvénytelen és az Auchan Magyarország Kft.-vel szemben támasztott igényekért kizárólag a pályázó felel.

A beérkezett alkotásokra az áruház dolgozóiból álló csapat fogja szavazni: 2020.12.14-15. között

Az eredményhirdetés és a három korcsoport díjai átadásának időpontja: 2020. december 16.-án telefonon fog megtörténni a nyertesek számára.

A törvényes képviselő hozzájárul a kiskorú személyes adatainak a pályázaton való részvétel keretein belül történő és szükséges mértékű kezeléséhez. A törvényes képviselő hozzájárul továbbá, hogy amennyiben gyermeke rajzát díjazzák, a gyermek keresztneve, és korcsoportja az Auchan Magyarország Kft. honlapján is kihelyezésre kerüljön. 

Amennyiben a díjazottak az eredményhirdetésen személyesen nem jelennek meg, úgy őket az Auchan Magyarország Kft. telefonon értesíti a pályázat lezárását követő 15 napon belül. 

A nyeremény készpénzre, más dologra nem átváltható.

A korcsoportonként az alábbi díjak kerülnek kiosztásra:

I. helyezett: 20.000 Ft értékű ajándékcsomagot kap

II. helyezett: 15.000 Ft értékű ajándékcsomagot kap

III. helyezett: 10.000 Ft értékű ajándékcsomagot kap

A nyeremény átadása és átvétele akként történik, hogy a nyertes az előzetesen meghirdetett időpontban befárad áruházunkba átvenni a nyereményét, melyet átadás-átvételi bizonylattal igazolunk. A nyeremény átvételére a pályázaton való részvételhez hozzájáruló törvényes képviselő jogosult. Amennyiben a nyertes nem tudja személyesen átvenni az ajándékot részére azt futárral kézbesítjük, ebben az esetben a futárnál lévő átadás-átvételi bizonylat aláírása suükséges.

A pályázatban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes.

A pályázaton résztvevő köteles a pályázat során valós adatokat megadni, a hibásan megadott adatokért az Auchan Magyarország Kft. nem vállal felelősséget

A rajzpályázatra érkezett pályaműveket nem küldjük vissza. Amennyiben törvényes képviselő hozzájárul a beküldött rajz megjelentethető. A leadott rajzok megjelenéséért az Auchan Magyarország Kft. nem kötelezhető jogdíj, szerzői díj vagy egyéb díj megfizetésére. Így a rajzot átadó személy (résztvevő) kijelenti, hogy semmilyen jogdíjköveteléssel nem él és harmadik személynek a rajzon esetleg fennálló jogdíjköveteléséért helytáll. 

SOK SIKERT KÍVÁNUNK!

Csömör, 2020. november 18.

Auchan Magyarország Kft. 

Amition Maestro Nyereményjáték - Adatkezelési tájékoztató

Az Auchan Magyarország Kft. által hirdetett „Játssz és nyerj az Ambition Maestroval!” nyereményjátékban való részvétel személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk.

Tovább olvasom
Amition Maestro Nyereményjáték - Játékszabály

Válaszolj Facebookon a nyereményjátékot bejelentő posztok alatt kommentben és nyerd meg a heti 10 ezer Ft értékű Ajándékkártya egyikét!

Tovább olvasom