Áruházak Facebook Youtube Üzenet
Nagy választék kalandból
Nagy választék kalandból

Auchan Bébé Program nyereményjáték

Regisztráljon az Auchan Bébé Programba, használja Bizalomkártyáját, és nyerje meg alábbi termékeink vagy a 25 db 5000 Ft-os Ajándékkártya egyikét!

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

 1, A játék szervezője:

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező” Auchan Bébé program nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez a magyarországi Auchan áruházak Bizalomkártyával rendelkező, az Auchan Bébé programban regisztrált vásárlói számára.

2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező személy jogosult részt venni, aki az Auchan Bébé Programba érvényesen regisztrált.

A részvétel feltétele a Játék időtartama alatt legalább egy alkalommal, bármelyik magyarországi Auchan áruházban vagy az Auchan Online Áruházban Bizalomkártya használatával történő vásárlás.

3, A Játékban való részvétel menete:

Minden Résztvevő, aki a Játék időtartama alatt (ld. 4. pont) legalább egy alkalommal, Bizalomkártya használatával bármely magyarországi Auchan áruházban vagy az Auchan Online Áruházban vásárol, jogosultságot szerez a nyereménysorsoláson való részvételre.

A sorsoláson minden Bizalomkártyaszám kizárólag egyszeres eséllyel vesz részt függetlenül attól, hogy a Játék időtartama alatt hány vásárlás esetén használja a Résztvevő a Bizalomkártyáját, illetve függetlenül a Résztvevő Auchan Bébé Programba regisztrált gyermekeinek számától.

A Játékban az online vásárlások is részt vesznek, azonban az Auchan töltőállomásokon történt tankolások/vásárlások, és a pénztársoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

4, A Játék időtartama:

A Játék 2018. január 18. üzlet nyitásoktól – 2018. február 14. üzlet zárásokig tart.

A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet érvényesen részt venni.

5, Sorsolás

A sorsolásra 2018. 02. 21-én 13.00 órakor az Auchan Magyarország Kft. központi irodájában (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) gépi sorsolásos módszerrel, közjegyző előtt kerül sor.

 

6, Nyeremények, tartaléknyertesek

 6.1. Sorsolásos nyeremények korcsoport kategóriánként

A sorsoláson az Auchan Bébé Program által meghatározott korcsoport kategóriánként (Várandósság, 0-6 hó, 6-12 hó, 12-36 hó, 3-6 év) egy-egy nyertes kisorsolására kerül sor, aki az alábbi nyeremény átvételére válik jogosulttá:

  • Várandósság kategória kisorsolt nyertesének nyereménye: Légzésfigyelő és bébiőrAngelcare légzésfigyelő AC6012SP (cug:806987)
  • 0-6 hó kategória kisorsolt nyertesének nyereménye: 3 csomagPampers Giantpack a nyertes gyermekének méretében3 havi pelenkaadag
  • 6-12 hó kategória kisorsolt nyertesének nyereménye: 3 csomag Pampers Giantpack a nyertes gyermekének méretében3 havi pelenkaadag
  • 12-36 hó kategória kisorsolt nyertesének nyereménye: Lego 40.000 Ft értékbenLEGO 40.000 Ft értékben, amit a nyertes gyermekének életkora alapján választhat a jelenleg forgalomban lévő kollekciókból
  • 3-6 év kategória kisorsolt nyertesének nyereménye LEGO 40.000 Ft értékben, amit a nyertes gyermekének életkora alapján választhat a jelenleg forgalomban lévő kollekciókból

Ezen felül a Szervező korcsoport-kategóriánként további 5-5 nyertest sorsol, akik 5000 Ft értékű Ajándékkártya átvételére válnak jogosulttá.

A résztvevők korcsoporthoz való besorolása a programba történő regisztráció során a regisztrált legfiatalabbik gyermek születési dátumának figyelembevételével történik.

Korcsoport kategóriánként további 10 db tartaléknyertes Bizalomkártyaszám kerül kisorsolásra, amelyek a 7. pontban leírtak szerint válhatnak jogosulttá a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes Bizalomkártyaszám helyébe lépni.

A Szervező validálja a Bizalomkártyaszámokat és vásárlásokat, és csak olyan Bizalomkártyaszám, illetve annak tulajdonosa válhat nyertessé, amellyel történt vásárlás a Játék során.

A nyertes neve és irányítószáma - a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést követően az www.auchan.hu/bebe oldalon és a  www.bizalomkartya.auchan.hu oldalon elérhetővé válik és ott a nyeremény kisorsolását követő 15 napig látható.

 

7, Nyeremények átadása illetve átvétele:

A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a Játékosokat az Auchan Bébé Programba történő regisztrációkor megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A nyertes Bizalomkártyaszám tulajdonosa csak abban az esetben válhat nyertessé, és így a nyeremény is csak abban az esetben kerül átadásra, ha a kisorsolt Bizalomkártyaszámhoz tartozó Bizalomkártya bármelyik áruház vevőszolgálatán személyesen bemutatásra kerül a személyazonosság és a lakcím igazolása mellett.

Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem jelentkezik a nyertes a Bizalomkártyájával bármely áruház vevőszolgálatán, úgy a tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon.

A nyeremény a Bizalomkártya bemutatását követően kerül átadásra.

Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére, vagy a nyereményéértt az első megkereséstől számított 8 napon belül nem jelentkezik a Szervezőnél , úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő kisorsolt Bizalomkártyaszám tulajdonosa válik nyertessé.

A nyertes és tartaléknyertes Játékos kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 17.§ (3) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat kitiltsa a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

8, Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

 

9, Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: www.auchan.hu/jatekszabalyzat, www.bizalomkartya.auchan.hu továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalakon és a vevőszolgálatokon kerül meghirdetésre.

 

10, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Résztvevőnek a Bizalomkártya regisztráció során megadott személyes adatait kezeli, a Résztvevő önkéntes hozzájárulása alapján, továbbá a Játékhoz kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében a nyertes Játékos esetében az adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó adatokat.

Az adatokhoz kizárólag az Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. fér hozzá.

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

  1. Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban részvétellel, vagyis a Bizalomkártyaszám és a személyes adatok önkéntes feltöltésével adja meg,
  2. A Játékos adatait az Auchan Magyarország Kft. kezeli,
  3. A nyertes Bizalomkártya tulajdonos adatait, a nevének, kizárólag a lakhely irányítószámának feltüntetésével a Szervező a sorsolást követően, az ellenőrzés után nyilvánosságra hozhatja legkésőbb 2018. február 28-ig a www.bizalomkartya.auchan.hu weboldalon. Ezen kisorsolt Játékos akkor válik nyertessé, amennyiben a jelen játékszabály 7. pontjának megfelelően teljesíti az abban foglalt kötelezettségeit.
  4. A nyertes a nyeremény átvételével egyidejűleg egy külön nyilatkozat aláírásával, visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során, továbbá a nyeremény átadása során róla készült képfelvétel Szervező általi használatához és megjelenítéséhez bármely reklámeszközön, alkalom és módbeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

 

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Info. tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a Játék ideje alatt a bizalomkartya@auchan.hu e-mail címen, adattörlés/módosítás tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos továbbá az Info. tv-ben meghatározott módon és esetekben az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs Sport u. 2-4, Marketing osztály) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy az Auchan áruházak vevőszolgálatain, vagy info centerében tett írásbeli nyilatkozattal, illetőleg a borítékon „1 millió ok a Bizalomkártyára- adatvédelmi kérelem” megjelöléssel, a kezelt személyes adatairól az Info. törvényben foglaltaknak megfelelően tájékoztatást kérhet, továbbá kérheti személyes adatainak törlését, helyesbítését, zárolását.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos az Info. tv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt is érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Lebonyolító a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette.

 

11, Egyebek:

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatók.

A kommunikációs anyagokon használt nyereményfotók csak illusztrációk.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező nem vállalnak felelősséget.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás (pl. a nyertes szelvény beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező nem vállalnak felelősséget.

A Játékban a Játékos által használt e-mail cím és telefonszám valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet vagy telefonszámot kell használnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.

A nyereményszelvények érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Az előírttól eltérő formátumú beküldések elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A Játékban nem lehetséges a harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím/telefonszám megadásával részt venni. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók/telefonszám használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervező semminemű felelősség nem terheli.

A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

Budapest, 2018. január 17.

 

Nyerj stílusosan!

Vásároljon bármilyen Swarzkopf terméket az Auchan áruházakban, regisztráljon a blokk adataival és nyerje meg a 3 db Instax SQ 10 fényképezőgép vagy a 10 db Schwrzkopf termékdoboz egyikét!

Tovább olvasom
Auchan 1 millió ok a Bizalomkártyára! elnevezésű nyereményjá...

Használja legalább 1 alkalommal Bizalomkártyáját januárban és legyen Ön a szerencsés, aki megnyeri az egymillió Bizalompontot!

Tovább olvasom
„Utazz a Mikuláshoz Lappföldre!” elnevezésű promóció Hivatal...

Játsszon velünk 2017. november 16. és december 13. között! Vásároljon legalább 5000 Ft értékben Monopoly, Hasbro Gaming, Play-Doh, Nerf, My Little Pony terméket az Auchan áruházakban, és nyerjen értékes ajándékokat!

Tovább olvasom