Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Robbants széfet!” nyereményjáték Debrecen - hivatalos szabályzat

Az Auchan Magyarország Kft. „Robbants széfet!” elnevezésű játékának részvételi feltételei

1. Részvételi feltételek, a játék időtartama: 

1.1. Az Auchan Magyarország Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.,) Debreceni Áruháza (4031 Debrecen, Kishatár út 7.). a továbbiakban: “Auchan” által  szervezett „Robbants széfet!” megnevezésű promóciós játékban (továbbiakban: Játék) az a 18. életévét betöltött,   magyar állampolgár, (“Játékos”) vehet részt, aki a Játék 1.2. pontban meghatározott időtartama alatt az Auchan Debrecen Áruházban  2 alkalommal 20.000 Forint összértékben vásárol és rendelkezik Bizalomkártyával, majd a robbantsszefet@auchan.hu email címre nevével, telefonszámával, valamint a vásárlást igazoló blokkokon található sorszám feltüntetésével küld egy e-mailt. 

Kérjük, hogy a Játék teljes időtartama alatt őrizzék meg az eredeti pénztárszelvényeket, melyek a Nyeremény átvételének feltételei!

Az emailnek tartalmaznia kell a következő szöveget: az adatkezelési tájékoztatót és a játékszabályt megtekintettem, tartalmát tudomásul vettem és az abban foglalt, hozzájárulást igénylő adatkezelések  kapcsán hozzájárulásom adom.

 

1.2. A Játék időtartama:  

2021. november 2. napjától 2021. november 30. napjáig tart. 

1.4 A Játék időtartama alatt egy Játékos több e-mail elküldésére is jogosult (azonos e-mailcímről), azonban az azon rögzített blokkszámoknak különbözőeknek kell lenniük!

2. Nyeremény 

  • A Debreceni Áruházban megtekinthető “széf” tartalma, 100.000-Ft nagyságrendben..

3. A Játék menete 

3.1. Vásárláshoz kötött játék

3.1.1. A Játék időtartama alatt egy Játékos annyi emailt küld, ahányszor a játékszabálynak megfelelően az Auchan Debrecen áruházban vásárolt a jelen feltételek szerinti értékben, azzal a kikötéssel, hogy  a blokkszámoknak minden alkalommal különbözőeknek kell lenniük és az összegeknek egy jelentkezés alkalmával 20.000Ft-ot el kell érniük. 

 

3.1.2. A Játék végén a részvételi feltételeknek mindenben eleget tett Játékosok email címei közül gépi sorsolással sorsoljuk ki a  Nyeremény nyertesét. 

3.1.3. A Nyeremény átvételének feltétele, hogy a kisorsolt email cím birtokosa által beküldött email valamennyi, az 1.1. pont szerinti adat szerepeljen , valamint, hogy a kisorsolt e-mailben beküldött, a vásárlás blokkján szereplő AP tranzakciószám megegyezzen a bemutatott eredeti pénztárbizonylaton szereplővel, melyet az Áruház Vevőszolgálatának munkatársai ellenőriznek.

 

4. Sorsolás 

4.1. Az Auchan a sorsolást a résztvevők e-mail címei közül véletlenszerűségen alapuló számítógépes alkalmazással online, a https://www.random.org/ oldalon folytatja le 2021. december 01. napján. A sorsolás során a Nyeremény vonatkozásában egy  nyertest („Nyertes”), és egy tartaléknyertest sorsol ki. 

A sorsolások helyszíne az Auchan Magyarország Kft. Debreceni áruháza (4031 Debrecen, Kishatár út 7.), 5. A Nyertes értesítése, a nyeremények átadása

4.1. Az Auchan a sorsolást követően a Nyertest az általa a Játékban megadott  e-mailben, vagy telefonszámon értesíti (”Értesítés”) azért, hogy meghatározzák a Nyeremény átvételének időpontját is. 

A Nyertes a Nyereményt előzetes egyeztetést követően az Auchan Debrecen Áruházban (4031 Debrecen, Kishatár utca 7.) személyesen - valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt  meghatalmazás birtokában meghatalmazott közreműködésével - veheti át. Az Auchan munkatársai a Nyertes személyéről annak személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványa, valamint a vásárlást igazoló eredeti pénztárszelvény megtekintésével győződnek meg. A személyazonosító igazolványt  az Auchan nem másolja le. A nyeremény átadás/átvételéről jegyzőkönyv készül. 

Kérjük, hogy a Játék teljes időtartama alatt őrizzék meg az eredeti pénztárszelvényeket!

4.2. Amennyiben a Nyertes valótlan adatokat közöl, ezáltal pályázata érvénytelen, akkor az 1.  tartaléknyertes veheti át a nyereményt , ha egyébként teljesíti a jelen Játékszabályzatban leírt feltételeket. 

4.3. A Nyertes - illetve a Nyertes kizárása esetén a Tartaléknyertes- köteles együttműködni az Auchannal annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére  az Értesítést követő 90 napon belül sor kerüljön. 

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása  meghiúsul, úgy ezen körülmény az Auchan  terhére nem értékelhető. Az Auchan  a Nyeremény  átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

 

4.4. A Nyeremény átadásakor készített képeket - amennyiben a nyertes hozzájárul - az Auchan Debrecen áruház saját facebook oldalát közzéteszi. 

4.5. A Nyeremény átvételét átadás-átvételi nyilatkozatban rögzítjük, amelyet Auchan őriz az átvételtől számított 5. év végéig.

 

Az Auchan fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több  email fiókkal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni is jogosult. Az Auchan döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

Amennyiben a Nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a Nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervezők döntése végleges és nem vitatható.

 

5. Adatvédelem 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat a Játékhoz tartozó Adatkezelési  Tájékoztató tartalmazza. 

6. Egyéb szabályok 

6.1. Az Auchan a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen  igényét jogszabályi keretek között a termék jótállási jegyén feltüntetett forgalmazóval,  illetőleg gyártóval szemben érvényesítheti. Amennyiben a Nyertes a nyereményét nem veszi  át 4.3. pontban leírt határidőn belül, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti. 

6.2. A Játékban nem vehetnek részt Auchannak a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó (szervezés, sorsolás lebonyolítása) munkatársai, valamint az ő Polgári Törvénykönyv 8:1§ szakasza szerinti közeli hozzátartozóik.  

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

6.3. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben a játék tartama alatt  bármikor megváltoztathassák. 

Debrecen, 2021. október 28.

Tájékoztatás termékvisszahívásról - Auchan gyorsfagyasztott ...

Tisztelt Vásárlóink! Hatósági határozat alapján, biztonsági okokból az AUCHAN Magyarország Kft. visszahívja az alábbi azonosítóval rendelkező „Auchan gyorsfagyasztott darabolt gombakeverék gyűjtött gombákkal, 450 g” megnevezésű terméket.

Tovább olvasom
Országos adománygyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt az Au...

„Egy csomag szeretet” szlogennel indul el a Magyar Vöröskereszt és az Auchan Magyarország közös országos karácsonyi adománygyűjtési akciója. Az áruházlánc összes üzletében december első és harmadik hétvégéjén 10-től 18 óráig várják az adományokat, amiket még az ünnepek előtt rász...

Tovább olvasom
Együttműködésben a Kék-Fehér-Szív Egyesülettel

Évek óta együttműködünk a Kék-Fehér-Szív Egyesülettel, hogy még megbízhatóbb termékeket állíthassunk elő. Az Egyesület a termék igazgatónkkal, Benoit Barbault-val készített egy interjút, amelyből az is kiderül többek között, hogy miért tartjuk fontosnak ezt az együttműködést, hog...

Tovább olvasom