Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Nyerj páros vagy családi színházjegyet!” nyereményjáték - részvételi feltételek

1.1. Az Auchan Magyarország Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.,), a továbbiakban: “Auchan” és Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház (Székhely: 6000 Kecskemét, Katona József tér 5., Adószám: 15336206-2-03, képviseli: Cseke Péter igazgató, a továbbiakban: Színház), közreműködésével szervezett „Nyerj páros vagy családi színházjegyet a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház decemberi előadásaira!” megnevezésű promóciós játékban (továbbiakban: Játék) az a 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár, (“Játékos”) vehet részt, aki a Játék 1.3. pontban meghatározott időtartama alatt az Auchan Kecskemét Áruház Facebook oldalán feltett kérdésre (“Hány éves a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház 2021-ben?”) a poszt alatti kommentben helyes választ adó, valamint a kommentben a Játékos által preferált előadást megjelölő kommentelők között páros, illetve családi színházjegyeket sorsolunk ki.

A Szervezők a posztot saját Facebook oldalaikon megosztják, ennek tekintetében pedig kijelentik, hogy a Játék vonatkozásában azt a Facebookon kizárólag népszerűsíteni szándékoznak, azt a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció semmilyen módon sem kapcsolódik a Facebookhoz.

A Játék folyamán a színházjegyeket a Színház biztosítja.

Ezzel egyúttal elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”)  leírt valamennyi feltételt. 

1.2. A Játék időtartama: 

2021. november 22. – 2021. november 28. napjáig tart.

Sorsolás időpontja: 2021. november 29. 15:30

2. Nyeremény 

  • A) 12.04.15.00 Jövőre, Veled,itt 2./ 1x 2db jegy (Kelemen László Kamaraszínház)

  • B) 12.05.15.00 Hamupipőke  /1x 4 db jegy (Nagyszínház)

  • C) 12.09.19.00 Leonce és Léna  / 1x 2db jegy (Ruszt Stúdiószínház)

A nyeremény pénzre nem váltható át.

Nem megfelelő időpont esetén a színházjegyet azonos produkcióra, egy későbbi időpontra a nyertes átcserélheti.

3. A Játék menete 

3.1. Kommentelős játék 

3.2.1. meghirdetett Facebookos poszt alatt a kérdésre adott választ, és a neki tetsző színházi előadás betűjelét (A/B/C) kommenteli, ennek során a Játékosok Facebook profil neve kerül felhasználásra. Kérjük, hogy a posztban senki mást ne taggeljenek be!

3.2.2. Egy Játékos egy kommenttel vehet részt a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt az Auchan Kecskemét által készített poszt alatt a kérdésre adott választ, és a neki tetsző színházi előadás betűjelét (A/B/C) kommunikálja.

3.2.3. Egy Játékos saját nevében kizárólag egy Facebook profil névvel játszhat. 

3.2.4. Egy profilnév csak egy Játékos által adható meg érvényesen, csak egyszer használható fel.

3.2.5. A Facebook poszt alatti kommentet a Résztvevőnek a feltöltést követően a Játék teljes időtartama alatt mindvégig kint kell tartania a poszt alatt. 

3.2.6. A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

3.2.7. A sorsoláson csak a legkésőbb 2021. november 28. napján 23:59:59  óráig beérkezett kommentek vesznek részt.

4. Sorsolás 

A Facebookon meghirdetett kommentelős játékon helyes választ adó résztvevők profilnevei közül a sorsolásra az Auchan által - jegyzőkönyv felvétele mellett - húzással kerül sor 2021. november 29. napján. A helyes választ adó kommentelők Facebook-profilnevét külön papírlapokra felírva ezek egy urnába kerülnek, ahonnan kihúzásra kerül a nyertes, valamint egy tartaléknyertes.

5. A Nyertes értesítése, a nyeremények átadása

Auchan a sorsolás napján az Auchan kecskeméti áruházának Facebook oldalán a kapcsolódó poszt alatt publikálja a nyertes posztot, és hozzájárulása esetén a nyertes Facebook-profilnevét. – az új Facebook szabályok miatt a nyertest nem tudjuk üzenetben értesíteni, ezért a játékfelhívás poszt alatti kommentben írjuk ki a nevét, melyre az Adatkezelési Tájékoztató 4. pontjában foglalt, a kommenteléssel magával megadott hozzájárulás kiterjed.

 

Fentiek miatt a Szervező a Nyertest a sorsolás napján, a kapcsolódó poszt alatt a nyertes profilnevének kiírásával értesíti, melynek következtében a Nyertesnek a kiírástól számított 5 napon belül van lehetősége válaszüzenet útján elfogadni a nyereményt - tekintettel a nyeremény tárgyát képező színházi előadások időpontjára is, és egyeztetni a Színházzal a nyeremény átadásának körülményeiről.

Amennyiben kiderül, hogy a Nyertes nem a Játékszabályban foglaltaknak megfelelően járt el, úgy helyébe a kisorsolt tartaléknyertes lép.

A nyertes  - valamint amennyiben a nyertes helyébe lép - a tartaléknyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezőkkel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervezők felelőssége nem állapítható meg. A Szervezők a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudják biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beérkező kommentek érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervezők döntése az irányadó és nem vitatható.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több Facebook fiókkal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni is jogosultak. A Szervezők döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremények juttatásának kérdésében, illetve a nyertesek személyének meghatározásában a Szervezők döntése végleges és nem vitatható.

A nyertes a nyereményt előzetes egyeztetést követően a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban (6000 Kecskemét, Katona József tér 5.) személyesen - valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt  meghatalmazás birtokában meghatalmazott közreműködésével - veheti át a Színházzal egyeztetett időpontban.

6. Adatvédelem 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat a Játékhoz tartozó Adatkezelési  Tájékoztató tartalmazza. 

7. Egyéb szabályok 

7.1. Amennyiben a Nyertes a nyereményét nem veszi  át 5. pontban leírt határidőn belül, azt a továbbiakban a Szervezőktől nem követelheti. 

7.2. A Játékban nem vehetnek részt Auchan a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó (szervezés, sorsolás lebonyolítása) munkatársai. A Színház tekintetében a Játékból kizártak a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai, valamint az ő Polgári Törvénykönyv 8:1§ szakasza szerinti közeli hozzátartozóik.  

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

7.3. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben a játék tartama alatt  bármikor megváltoztathassák. 

Kecskemét, 2021. november 22., módosítva 2021. november 29.

Olvasd el adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva >>>

Tájékoztatás termékvisszahívásról - Auchan gyorsfagyasztott ...

Tisztelt Vásárlóink! Hatósági határozat alapján, biztonsági okokból az AUCHAN Magyarország Kft. visszahívja az alábbi azonosítóval rendelkező „Auchan gyorsfagyasztott darabolt gombakeverék gyűjtött gombákkal, 450 g” megnevezésű terméket.

Tovább olvasom
Országos adománygyűjtést szervez a Magyar Vöröskereszt az Au...

„Egy csomag szeretet” szlogennel indul el a Magyar Vöröskereszt és az Auchan Magyarország közös országos karácsonyi adománygyűjtési akciója. Az áruházlánc összes üzletében december első és harmadik hétvégéjén 10-től 18 óráig várják az adományokat, amiket még az ünnepek előtt rász...

Tovább olvasom
Együttműködésben a Kék-Fehér-Szív Egyesülettel

Évek óta együttműködünk a Kék-Fehér-Szív Egyesülettel, hogy még megbízhatóbb termékeket állíthassunk elő. Az Egyesület a termék igazgatónkkal, Benoit Barbault-val készített egy interjút, amelyből az is kiderül többek között, hogy miért tartjuk fontosnak ezt az együttműködést, hog...

Tovább olvasom