Áruházak Facebook Youtube Üzenet

Mutasd ha színötös!

Hozd be színötös bizonyítványod 2018. június 15. és június 30. között a hozzád legközelebb eső Auchan áruházba, mert díjazzuk a szorgalmadat! Mutasd be a vevőszolgálaton a bizonyítványod és a garantált írószer csomag mellett részt vehetsz a sorsoláson, ahol megnyerheted a 4 db bicikli egyikét!

„Mutasd, ha színötös!” elnevezésű nyereményjáték

HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

 

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.) (a továbbiakban „Szervező”), „Mutasd, ha színötös! elnevezéssel nyereményjátékot szervez, (a továbbiakban „Játék”), a magyarországi Auchan vásárlók számára.

1. A Játék rövid leírása

A Játékban a magyarországi nappali tagozatos általános iskolai osztályok (0 – 8 évfolyamok) tanulói szüleik hozzájárulásával vehetnek részt oly módon, hogy a gyermek 2017/2018-as tanév II. félévének bizonyítványát elhozzák bármely Auchan áruház vevőszolgálatára, és ott bemutatják azt az Auchan munkatársának.

Minden kitűnő bizonyítvánnyal rendelkező diák 1 db írószercsomagot (továbbiakban „garantált nyeremény”) kap, illetve részt vehet a sorsoláson, amelyen 4 db kerékpár kerül kisorsolásra a 6. pontban meghatározottak szerint.

 

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, (18. életévét be nem töltött személy esetében, annak törvényes képviselője), aki saját, és gyermekének személyazonosságát hitelt érdemlő módon, személyazonosító igazolvánnyal -  a gyermek esetében lakcímkártyával vagy adókártyával – igazolja, a gyermek kitűnő bizonyítványának bemutatása mellett.

A játékban való részvétel a kitűnő bizonyítvány felmutatásán kívül nincs vásárláshoz, vagy egyéb feltételhez kötve.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2018. június 15. 06:00 órától 2018. június 30. 24:00 óráig tart.

A bizonyítvány bemutatásának ezen időtartamon belül kell megtörténnie.

Sorsolás: 2018. július 16. 13:00, Auchan Központ.

 

4. A Játék menete:

A Játékban a magyarországi nappali tagozatos általános iskolai osztályok (0 – 8 évfolyamok) tanulói vehetnek részt olyan módon, hogy a 18. életévét be nem töltött tanuló szüleivel a promócióban való részvételhez behozza a 2017/2018-as tanév II. félévének bizonyítványát bármely Auchan áruház vevőszolgálatára, és ott bemutatják azt az Auchan munkatársának. A szülő személyazonosításra alkalmas okmánnyal (például a gyermek lakcímkártyája vagy adókártyája, valamint saját személyi igazolványa) igazolja a játékban való részvételhez szükséges szülő-gyermek kapcsolatot. A 18. életévét be nem töltött tanuló törvényes képviselője kitölti a sorsolásra jogosító szelvényt.

Személyes adatok megadása

A szelvény kitöltése során az alábbi valós, a játékos törvényes képviselőjének – hatósági igazolvánnyal igazolható – adatainak hiánytalan megadása szükséges:

 • szülő neve

 • gyermek neve

 • évfolyam

 • e-mail cím

 • telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)

 • azon Auchan áruház kiválasztása, ahol a leggyakrabban szokott vásárolni, illetve, ahol nyerés esetén a nyereményét szeretné átvenni.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például a Játékos több bizonyítvánnyal, e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban stb.) játékosokat kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadja. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges, és nem vitatható.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a szelvény kitöltése során megadott adatokat a szülő személyi igazolványával, és a gyermek rendelkezésre álló igazolványával összehasonlítsa, és az adatok egyezőségéről meggyőződjön. Abban az esetben, ha a megadott adatok nem egyeznek, úgy a Szervező jogosult az érintett szelvényt érvényteleníteni.

5. Sorsolás:

A sorsoláson minden játékos részt vesz, aki a 2017/2018 II. félévi kitűnő bizonyítványát felmutatva, kitölti, és a Vevőszolgálaton elhelyezett gyűjtőládába bedobja a sorsolási szelvényt valamely Auchan áruház Vevőszolgálatán a jelen szabályzat 4. pontja szerint.

 

A sorsolásra 2018.07.16. napján 13 órakor, nyilvánosan, sorsolási jegyzőkönyv vezetésével kerül sor az Auchan Magyarország központjában (2040, Budaörs, Sport utca 2-4).

 

6. Nyeremények

Fődíj:

4 db kerékpár, melyet az alábbiak szerint sorsolunk ki:

 • 1-2. osztály: 1 db kerékpár

 • 3-4.osztály: 1 db kerékpár

 • 5-6. osztály: 1 db kerékpár

 • 7-8. osztály: 1 db kerékpár

Garantált díj: Minden, kitűnő bizonyítványát felmutató játékos számára: 1 db írószercsomag, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • 3 db saját márkás füzet (szabadon választható)

 • 1 db radír (766776)

 • 1 csomag 4 db-os zselés toll (844837)

 • 1db golyóstoll (850658)

 • 1 csomag szövegkiemelő (852744)

 

8. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely, esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás a nyertes Játékost terheli.

 

9. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: www.auchan.hu, továbbá az Auchan áruházak Vevőszolgálatain.

 

A Játék az akciós újságokban, áruházi posztereken, Facebookon, és weblapokon kerül meghirdetésre.

 

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

10. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A kitöltött szelvény alapján rögzítésre kerül a Játékos neve, szülő neve, osztály meghatározása, e- mail címe, telefonszáma.

Jelen Játék adatkezelője az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.).

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelő a Játékosok - személyes adatnak minősülő - nevét, e-mail címét, telefonszámát addig kezeli, míg az adatkezelés célja megszűnik. Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. A megadott adatokat az Auchan Magyarország Kft. a sorsolást követő 30 napig őrzi, azt követően megsemmisíti, azokat egyéb marketing célokra a továbbiakban nem használja föl.

Az Auchan Magyarország Kft. felelősséget vállal azért, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos európai uniós és magyar jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

A Játékos az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) vonatkozó rendelkezései alapján jogosult bíróság előtt érvényesíteni jogait, illetve adatai szabályszerű kezelését érintő panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben azt szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok az Auchan weboldalán értesülhetnek.

A promócióban részt vevő magyarországi Auchan áruházak:

Auchan Aquincum Óbuda
1033 Budapest Szentendrei út 115.

Auchan Budakalász

2011 Budakalász Omszk park 1.

Auchan Budaörs

2040 Budaörs Sport u. 2 - 4.

Auchan Csömör

2141 Csömör Határ út 6.

Auchan Debrecen

4031 Debrecen Kishatár u. 7.

Auchan Dunakeszi

2120 Dunakeszi Nádas u. 6.

Auchan Fót

2151 Fót Fehérkő u. 1.

Auchan Kecskemét

6000 Kecskemét Dunaföldvári u. 2.

Auchan Maglód

2234 Maglód Eszterházy János utca 1.

Auchan Miskolc

3527 Miskolc József Attila utca 87.

Auchan Miskolc Dél

3516 Miskolc Pesti út 9.

Auchan Pilis Solymár

2083 Solymár Szent Flórián u. 2-4.

Auchan Savoya Park

1117 Budapest Hunyadi János u. 19.

Auchan Soroksár

1239 Budapest Bevásárló u. 2.

Auchan Szeged

6728 Szeged Zápor út 4.

Auchan Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár Holland fasor 2.

Auchan Szigetszentmiklós

2310 Szigetszentmiklós Háros u. 120.

Auchan Szolnok

5000 Szolnok Felső Szandai rét 1.

Auchan Törökbálint

2045 Törökbálint Torbágy u. 1.

Auchan Szekszárd

7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 2-4.

Auchan Újhegy

1103 Budapest, Gyömrői út 99.

 

Budaörs, 2018 június 1.

A Bizalom napja minden szerdán

Szeretnéd, ha gyorsabban gyűlnének Bizalompontjaid? Vásárolj szerdánként, és gyűjts 3x-os pontokat vásárlásod után!

Tovább olvasom
Irány a nyár!

A nyaralást tervezed? Vagy hosszabb útra indulsz? Vásárold meg nálunk e-matricádat!

Tovább olvasom
Kaparjon és nyerjen 1.000.000 Bizalompontot!

Használja vásárláskor Bizalomkártyáját, vegye át sorsjegyét a kasszánál minden 5000 Ft feletti vásárlás után 06.20-ig vagy a készlet erejéig. Kaparjon az azonnali nyereményért vagy regisztráljon a fődíjért, az 1 000 000 Bizalompontért.

Tovább olvasom