Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Mikulás postaládája” nyereményjáték hivatalos szabályzat

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), „Mikulás postaládája” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez az alábbi szabályok szerint.

1. A játék szervezője

A Játékot az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), a továbbiakban „Szervező” alábbiakban megjelölt áruházban bonyolítja le:
- Óbuda (1033 Budapest, Szentendrei út 115.).

Az áruházban elhelyezünk egy postaládát, melybe a gyerekek (0-18 éves kor) Mikulásnak írt leveleit várjuk arról, hogy mit szeretnének kapni karácsonyra az áruház Játék osztályán kapható termékek közül.,

Jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció semmilyen módon sem kapcsolódik a Facebookhoz.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban azok a gyermekek vehetnek részt, akik törvényes képviselője

- magyarországi lakcímmel rendelkezik,
- cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú,
- és aki nem esik a 3. pont alatti kizárás alá.

Valamint a Játék időtartama alatt eleget tesz a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek – a továbbiakban „Résztvevő”.

A Játékban való részvétel a Játékszabály elfogadását jelenti.

3. A Játékból kizártak

A Játékban nem vehetnek részt Szervező Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak.

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

4. A Játék időtartama

A Játék 2022. november 21. 12:00 órától – 2022. december 3. 12:00 óráig tart. A levelek postaládába helyezésének ebben az időtartamban kell megtörténnie. A Játék időtartamától eltérő időben érkező levelek a Játékban nem vesznek részt.

5. A Játék menete

A gyerekek az általuk írt levelet bedobják a Mikulás postaládájába, melyek közül a Mikulás 2022. december 4. napján kihúzza a 3 szerencsés nyertest.

6. A nyeremények

A Játék lezárultával a játék kiírásban foglaltaknak megfelelően levelet író 3 szerencsés Résztvevő megkapja az általa kért ajándékot, melyet a Nyertesek az óbudai áruház Vevőszolgálatán tudnak átvenni személyesen.

7. A sorsolás menete

A sorsolás helye: Auchan Óbuda (1033 Budapest, Szentendrei út 115.).

A sorsolások időpontja: 2022. december 4. 12:00

A sorsolásra kézi húzással kerül sor. A sorsolásban azok a levelek vesznek részt, amelyeknek tulajdonosai a jelen Játékszabályzatban leírtaknak mindenben megfeleltek és az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat is elfogadták.

A sorsolás során 3 nyertes kihúzására kerül sor.

8. A Nyertes értesítése, nyeremény átvétele

A Szervező a Nyerteseket a sorsolás napján, a nyertesek törvényes képviselőjének az Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képező nyilatkozaton megadott telefonszámán értesíti.

A Nyerteseknek a telefonos kapcsolatfelvételtől számított 15 napon belül van lehetősége válaszüzenet útján elfogadni a nyereményt.

A nyeremény átvétele személyesen történik. A Nyertesek a Nyereményt a posztot feltöltő Auchan Óbuda áruház Vevőszolgálatán vehetik át. A személyes átvételről annak igazolásaként átadás-átvételi jegyzőkönyv készül.

Amennyiben a Nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a Nyeremények átadásának kérdésében, illetve a Nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

9. Adatkezelési tájékoztató

A Szervező a Játék Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint jár el, mely tájékoztatót a Résztvevők a Játékban való részvételt megelőzően kötelesek megismerni és tudomásul venni.

10. Együttműködési kötelezettség

A nyertesek és pótnyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 11.§ (7a), és 23.§ (2) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek (tartaléknyertesek) nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Résztvevőkre nézve jogvesztő.

11. Adók és közterhek

A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételét követően a Nyertesek további követelést a Szervező felé nem támaszthatnak.

12. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: a https://auchan.hu oldalon, továbbá az óbudai Auchan áruház vevőszolgálatán.

13. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal.

A Szervező fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket írásban (a honlapra feltöltve) tájékoztatja.

A kommunikációs anyagokon használt nyereményfotók csak illusztrációk.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

Budaörs, 2022. november 14.

Auchan Magyarország Kft. Szervező

Olvasd el adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva >>>

Áruházaink ünnepi nyitva tartása!

Kedves Vásárlónk, május 28-án és 29-én áruházaink zárva tartanak!

Tovább olvasom
Több mint 23 millió forint értékű adományt gyűjtött három ka...

Több mint 23 millió forint értékű Bizalompontot oszt szét az Auchan a Szimbiózis Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt és az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány részére. Az áruházlánc rendszeresen szervez gyűjtést a vásárlói körében, és csak a tavalyi évben több mint 500 milli...

Tovább olvasom
Óriási kedvezményekkel várja vásárlóit a szülinapos Auchan

25 évvel ezelőtt nyitotta meg az első áruházát Budaörsön az Auchan. E jeles alkalomból hatalmas kedvezményekkel és meglepetésekkel várja vásárlóit egész májusban. Nemcsak nyereményjátékra, az Auchan Korzóval közös programokra, hanem heti akciókra is lehet számítani, ami a mostani...

Tovább olvasom