Áruházak Facebook Youtube Üzenet

Kaparjon és nyerjen 1.000.000 Bizalompontot!

Használja vásárláskor Bizalomkártyáját, vegye át sorsjegyét a kasszánál minden 5000 Ft feletti vásárlás után 06.20-ig vagy a készlet erejéig. Kaparjon az azonnali nyereményért vagy regisztráljon a fődíjért, az 1 000 000 Bizalompontért.

Regsiztráció: Auchan.hu/sorsjegy

Auchan - A Bizalomkártyával Önre is rátalál a szerencse! elnevezésű nyereményjáték
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA


A játékban résztvevő játékosok részvételükkel tudomásul veszik és elfogadják a játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

1, A játék szervezője:
Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervező”, „Auchan - A Bizalomkártyával Önre is rátalál a szerencse!” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez a magyarországi Auchan áruházak Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára.
A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

2, A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:
A Játékban valamennyi nagykorú, magyarországi lakcímmel rendelkező személy jogosult részt venni – a továbbiakban Játékos.
A részvétel feltétele a Játék időtartama alatt legalább egy alkalommal, bármelyik magyarországi Auchan áruházban Bizalomkártyával, Bizalomkártya Business-szel vagy Auchan kártyával, a továbbiakban „Bizalomkártya” használatával legalább 5000 forint értékben történő vásárlás, majd a pénztárnál kapott nyereményszelvény lekaparása.

3, A Játékban való részvétel menete:
Aki a Játék időtartama alatt (ld. 4. pont) legalább egy alkalommal Bizalomkártya használatával bármelyik magyarországi Auchan áruházban egy vásárlás alkalmával legalább 5000 forintértékben vásárol, a pénztárnál egy nyereményszelvényt kap. A szelvényen két lehetséges lekaparható üzenet található:
- A „Játsszon a fődíjért!” szelvényt kaparó játékosnak esélye van az 1 000 000 (egymillió) Bizalompontos fődíj sorsolásán részt venni amennyiben, a vásárláskor használt Bizalomkártya, Bizalomkártya Business vagy Auchan kártya számát az auchan.hu/sorsjegy weboldalon e-mail címe megadásával vagy SMS-ben a 06 (30) 284 8180 nem emelt díjas telefonszámra beküldi július 4-ig. Csak a helyesen és hiánytalanul (13 számjegy) megadott kártyaszámok vesznek részt a sorsoláson!

- A Gratulálunk, Ön nyert! 200 Bizalompont. A következő vásárlásnál, de legkésőbb 2018. július 4-ig a pénztárnál adja át a nyertes szelvényét és a pontokat azonnal jóváírjuk.
Azon vásárló, aki az azonnali kedvezménykupont kaparja le, a 6.2. pontban részletezett nyereményt, a 7.2. pontban részletezettek szerint kaphatja meg.
Azon vásárló, aki a „Játsszon a fődíjért!” feliratú szelvényt kaparja le, majd a Bizalomkártya számát a fentiekben leírt módok egyikén hiánytalanul és a valóságnak megfelelően elküldi, a továbbiakban „Játékos” jogosultságot szerez a fődíj-sorsoláson való részvételre. A fődíj-sorsoláson csak a helyesen és hiánytalanul (13 számjegy) megadott kártyaszámok vesznek részt. A fődíj-sorsoláson minden beküldött kártyaszám kizárólag egyszeres eséllyel vesz részt.
A Játékban a pénztársoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások, az online vásárlások és az Auchan töltőállomásokon megtett tankolások/vásárlások nem vesznek részt.
A „Játsszon a fődíjért!” szelvényeket a Játékosnak 2018. július 30-ig meg kell őriznie, mert a fődíj átvételének feltétele a „Játsszon a fődíjért!” szelvény bemutatása.

4, A Játék időtartama:
A Játék 2018. június 7. üzletnyitásoktól – 2018. június 20. üzlet zárásokig vagy a nyereményszelvény készlet elfogyásáig tart.
A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie.
A Bizalomkártyaszámok beküldésének határideje 2018.07.04. 24.00 óra.
A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet érvényesen részt venni.

5, Sorsolás
A sorsolásra 2018. 07. 12-én 14 órakor az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts utca 5-7 felől), közjegyző előtt (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.), gépi sorsolásos módszerrel, nyilvánosan kerül sor.
A sorsoláson minden érvényesen beérkezett Bizalomkártyaszám vesz részt.
A beküldések beérkezési időpontját illetően a Játék szervere által rögzített időpont az irányadó.

6, Nyeremények, tartaléknyertesek

6.1. Sorsolásos nyeremény
A sorsoláson 1 db 1 000 000 Bizalompont feltöltés a nyertes Bizalomkártyaszámra kerül kisorsolásra (melynek értéke 500.000 forint).
További 10 db tartaléknyertes Bizalomkártyaszám kerül kisorsolásra, amelyek jogosulatlan nyertes esetén (pl. a kártyatulajdonos nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, nem kerül beküldésre a nyereményszelvény stb.) jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes Bizalomkártyaszám helyébe lépni.
A Szervező validálja a Bizalomkártyaszámokat és vásárlásokat, és csak olyan Bizalomkártyaszám, illetve annak tulajdonosa válhat nyertessé, amellyel történt vásárlás a Játék során.
A nyertes neve és irányítószáma - a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést követően a www.bizalomkartya.auchan.hu és az auchan.hu/sorsjegy oldalon elérhetővé válik és ott 2018. augusztus 10-ig lesz látható.
6.2. Azonnali nyeremények
Összesen 400 000 db szelvény került legyártásra, melyek között összesen 60 000 db azonnali nyeremény szelvény található.

7, Nyeremények átadása, illetve átvétele:

7.1. Sorsolásos nyeremény
A sorsolást követően a Szervező haladéktalanul értesíti a beküldő Játékost a beküldés során használt e-mail címen vagy telefonszámon. A nyertes Bizalomkártyaszám tulajdonosa csak abban az esetben válhat nyertessé, és így az 1 000 000 Bizalompont is csak abban az esetben kerül feltöltésre, ha a kisorsolt Bizalomkártya számot tartalmazó
eredeti Játsszon a fődíjért! nyereményszelvény beküldésre kerül levélben, vagy bármelyik áruház vevőszolgálatán személyesen bemutatásra kerül a Bizalomkártyával együtt. Amennyiben az első megkereséstől számított 8 napon belül nem érkezik meg a nyereményszelvény, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon.

A nyeremény a szelvény érvényességének igazolását követően legkésőbb 8 napon belül jóváírásra kerül a Bizalomkártyán.
Amennyiben a nyertes valamely okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi bejelentett lakóhellyel, nem kerül beküldésre a nyereményszelvény stb.), úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő kisorsolt Bizalomkártyaszám tulajdonosa válik nyertessé.

A nyertes és tartaléknyertes Játékos kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 17.§ (3) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes (tartaléknyertes) nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.
A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Játékosokat kitiltsa a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.
A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható nyereményszelvénnyel nem lehet részt venni a Játékban és a Játékos utólagosan kizárásra kerül.
Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

7.2. Azonnali nyeremények
Az azonnali nyereményt a nyereményszelvényen található vonalkód alapján tudják érvényesíteni a nyertesek, ezért a szelvényt meg kell őrizni a beváltásig. A nyereményszelvényt a vásárlásnál, de legkésőbb 2018. július 04-ig kell átadni a pénztáraknál. A pontok a pénztár-hostessnek való átadás után rögtön jóváíródnak.
Megrongálódott, nem olvasható vonalkódot a Szervező nem fogad el.

8, Adók és közterhek:
A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.
A nyeremény átvételét követően a nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat.

9, Információ a Játékról:
A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: auchan.hu/sorsjegy és a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.
A Játék a www.bizalomkartya.auchan.hu és az auchan.hu/sorsjegy oldalakon és a Vevőszolgálatokon kerül meghirdetésre.
A Játék ideje alatt, illetve 2018. szeptember 10-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchan@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

10, Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:
A Szervező és a Lebonyolító a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendelete (általános adatvédelmi rendelet; a továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.” ) rendelkezésinek megfelelően a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó számviteli megőrzési kötelezettségek teljesítése érdekében kezeli a Játékosok által önkéntesen megadott alábbi személyes adatokat
- Játékos Bizalomkártya, Bizalomkártya Business vagy Auchan kártya száma,
- e-mail címe,
- mobiltelefonszáma az sms-ben történt feltöltés esetén, és a beküldés beérkezésének időpontja.

Jelen Játék adatkezelője az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4.).
Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a Játékban való részvétel biztosítása
Az adatkezelés tartama: 2018. június 7. – 2018. augusztus 10.

A nyertes, tartaléknyertes által beküldött, illetve bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok. Ez esetben az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelő kizárólag a nyertes, tartaléknyertesek adatait továbbítja az illetékes hatóságoknak a nyereményjátékkal kapcsolatos jogi kötelezettségek teljesítése érdekében.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok, információk bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző alvállalkozó cég az A4C Marketing Kft. (1092 Budapest, Bakáts tér 2.) dolgozza fel kizárólag a sorsolás lebonyolításával kapcsolatban. Az adatokhoz a sorsolásoknál közreműködő közjegyző (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095 Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.) is hozzáfér.

A Játékban résztvevő Játékosok a regisztrációjuk benyújtása során megadott hozzájárulásukkal tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, az alábbiakat:

a) az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
b) adatkezelő a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit díjmentesen használja fel a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára, a nyertes Játékos nevét és lakhelyének közigazgatási megnevezését nyilvánosságra hozhatja a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalon legkésőbb 2018. augusztus 10-ig,
c) minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot az adatkezelő és Lebonyolító a Játék lezárását követően, de legkésőbb 2018. augusztus 10-ig megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve a marketingcélú hozzájárulást megadó Játékosok adatait, lásd 11/d pont.
d) azon Játékosok esetén, akik az auchan.hu/sorsjegy oldalon önkéntes módon az általuk megadott e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezik az Auchan Magyarország Kft. számára a marketing célú megkeresést a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. Az adatkezelés a Bizalomkártya Program adatkezelési tájékoztatójában leírtak szerint történik: www.bizalomkartya.auchan.hu. Az adatkezelő a Játékosok személyes adatait (Bizalomkártya, Bizalomkártya Business vagy Auchan kártya száma, e-mail címe, mobiltelefonszáma az sms-ben történt beküldés
esetén) addig kezeli, míg az adatkezelés célja meg nem szűnik, vagy az érintett az adatkezelőhöz címzetten a megadott hozzájárulását vissza nem vonja, de legfeljebb a hozzájárulás megadásától számított 5 évig.

10.1. A Játékos, mint érintett az adatkezelésekről a Szervezőtől az alábbi elérhetőségeken bármikor tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, kérelmezheti a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést (ideértve azt a lehetőséget is, hogy elkérje az vele kapcsolatban kezelt adatok másolatát is), adatai helyesbítését, kérheti az adatkezelés korlátozását, amennyiben az adatkezelés jogellenes, a Játékos ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri, vagy vitatja a személyes adatok pontosságát. A Játékos továbbá kérheti az adatok törlését (ezt a Társaság megtagadhatja, ha pl. az adott adatra őt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szüksége van), illetve gyakorolhatja adathordozhatósághoz való jogát.
Az Adatkezelő elérhetőségei: Auchan Magyarország Kft., postacím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4; telefon: Auchan InfoCenter: +36 80 10 90 10; e-mail: adatvedelem@auchan.hu.

10.2. A Játékos az adatkezeléssel összefüggő jogai sérelme esetén egyeztetést kezdeményezhet a Szervezővel, és amennyiben ez nem vezet eredményre, vagy a Játékos ezt nem kívánja, jogosult bírósághoz vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén a bíróság soron kívül jár el, és a Játékos dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg. A NAIH elérhetőségei: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; telefonszám: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: naih.hu.

10.3. Azok a Játékosok, akik töröltetni vagy módosítani kívánják adataikat az adatbázisban, ezt korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik:
- a Játék ideje alatt az auchan@a4c.hu e-mail címen, adattörlés tárggyal. A Játékos tudomásul veszi, hogy adatainak a Játék időtartama alatti törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
- a sorsolást követően (2018. július 12.) az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs Sport u. 2-4, Marketing osztály) postacímére küldött nyilatkozattal, vagy az Auchan áruházak vevőszolgálatain, vagy Info Centerében tett írásbeli nyilatkozattal tiltakozhat az adatkezeléssel, illetőleg a hírlevél küldéssel szemben, illetőleg a borítékon „Bizalomkártyával önre is rátalál a szerencse! - adatvédelmi kérelem” megjelöléssel.

10.4. A Játék webszervere használ cookie-kat, melyekről az auchan.hu/adatvedelem oldalon találhatóak információk.

11, Egyebek:
A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatók.
A kommunikációs anyagokon használt nyereményfotók csak illusztrációk.
A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.
A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás (pl. a nyertes szelvény beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervező és a Lebonyolító nem vállalnak felelősséget.
A Játékban a Játékos által használt e-mail cím és telefonszám valódisága a Játékos felelőssége, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli. A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet vagy telefonszámot kell használnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Játékszabály bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal.
A nyereményszelvények érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó. Az előírttól eltérő formátumú beküldések elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.
A Játékban nem lehetséges a harmadik személy által tulajdonolt e-mail cím/telefonszám megadásával részt venni. A Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók/telefonszám használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Lebonyolító mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.
A Szervező nem tartozik felelősséggel az informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

Budapest, 2018. június 07.
Szervező

A Bizalom napja minden szerdán

Szeretnéd, ha gyorsabban gyűlnének Bizalompontjaid? Vásárolj szerdánként, és gyűjts 3x-os pontokat vásárlásod után!

Tovább olvasom
Irány a nyár!

A nyaralást tervezed? Vagy hosszabb útra indulsz? Vásárold meg nálunk e-matricádat!

Tovább olvasom
Mutasd ha színötös!

Hozd be színötös bizonyítványod 2018. június 15. és június 30. között a hozzád legközelebb eső Auchan áruházba, mert díjazzuk a szorgalmadat! Mutasd be a vevőszolgálaton a bizonyítványod és a garantált írószer csomag mellett részt vehetsz a sorsoláson, ahol megnyerheted a 4 db bi...

Tovább olvasom