Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„I. Auchan Szlalom Kupa” nyereményjáték hivatalos szabályzat

Az Auchan Magyarország Kft. „I. Auchan Szlalom Kupa” elnevezésű játékának részvételi feltételei

1. Részvételi feltételek, a játék időtartama:

Az Auchan Magyarország Kft. (Székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.,), a továbbiakban: “Auchan” és Hunyadi Zoltán E.V. (Székhely: 4030 Debrecen, Mikepércsi út 13. fsz 2., Nyilvántartási szám: 55289634, Adószám: 56622562-1-29, a továbbiakban: ladaracing.hu), közreműködésével szervezett „I. Auchan Szlalom kupa” megnevezésű promóciós játékban (továbbiakban: Játék) az a 18. életévét betöltött, az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár, (“Játékos”) vehet részt, aki a Játék 1.3. pontban meghatározott időtartama alatt az Auchan Debrecen Áruházban legalább 5.000 Forint értékben vásárol, majd az auchanrally.debrecen@auchan.hu emailcímre nevével, telefonszámával, valamint vásárlást igazoló blokkon található AP tranzakciószám feltüntetésével küld egy e-mailt. Kérjük, hogy a Játék teljes időtartama alatt őrizzék meg az eredeti pénztárszelvényeket, melyek a nyeremény átvételének is feltételei!

A Játék folyamán az élményautózást az I. Auchan Szlalom kupán résztvevő egyik autó biztosítja.

Ezzel egyúttal elfogadja a jelen játékszabályzatban (a továbbiakban: ”Játékszabályzat”) leírt valamennyi feltételt.

A Játékok időtartama: 2021. június 26. 09:00:00-12:59:00-ig tart.

A Játék időtartama alatt egy Játékos több e-mail elküldésére is jogosult (azonos e-mailcímről), azonban az azon rögzített blokkszámoknak különbözőeknek kell lenniük!

2. Nyeremény

● Élménykör az I. Auchan Szlalom kupán

3. A Játék menete

3.1. A Játék időtartama alatt egy Játékos annyi emailt küld, ahányszor az Auchan Debrecen áruházban vásárolt, de a blokkszámoknak minden alkalommal különbözőeknek kell lenniük.

3.2. A Játék végén a részvételi feltételeknek mindenben eleget tett Játékosok emailjei közül sorsoljuk ki a főnyeremény nyertesét.

3.3. A Nyeremény átvételének feltétele, hogy a kisorsolt email birtokosa által beküldött adat jelen Játékszabályzatnak mindenben megfeleljen, valamint, hogy a kisorsolt e-mailcím, és az e-mailben beküldött, a vásárlás blokkján szereplő AP tranzakciószám megegyezzen, melyet az Auchan Áruház munkatársai ellenőriznek.

4. Sorsolás

Az Auchan a sorsolást a résztvevők e-mailcímei közül véletlenszerűségen alapuló számítógépes alkalmazással folytatja le 2022. június 26., 13:30 órakor. A sorsolás során a Főnyeremény vonatkozásában egy nyertest („Nyertes”), és egy tartaléknyertest sorsol ki.

A sorsolások helyszíne az Auchan Magyarország Kft. Debreceni áruháza (4031 Debrecen, Kishatár út 7.), azok online, az alábbi véletlenszerűségen alapuló számítógépes alkalmazással kerülnek lebonyolításra:

https://www.random.org/

5. A Nyertes értesítése, a nyeremények átadása

5.1. Auchan a sorsolást követően az általa a Játék ideje alatt az általa küldött e-mailben megadott telefonszámon értesíti (”Értesítés”) a Nyertest azért, hogy az élménykör 14:00-kor megtörténhessen, illetve a jelen lévő hangosbemondóban is kihirdetésre kerül. A nyeremény átadása a Szervező által, az Élménykört biztosító személy jelenlétében történik. Auchan munkatársai a Nyertes személyéről annak személyazonosításra alkalmas fényképes igazolványa, valamint a vásárlást igazoló eredeti pénztárszelvény megtekintésével győződnek meg. A személyazonosító igazolványt Auchan nem másolja le. A nyeremény átadás/átvételéről jegyzőkönyv készül. Kérjük, hogy a Játék teljes időtartama alatt őrizzék meg az eredeti pénztárszelvényeket!

5.2. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a Nyeremény átvételére 2022. június 26.,14:00-ig sor kerülhessen.

Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény Szervező terhére nem értékelhető. Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.

5.3 Amennyiben a Nyertes valótlan adatokat közöl, ezáltal pályázata érvénytelen, akkor az 1. tartaléknyertes veheti át a nyereményt.

5.4. Auchan a sorsolás eredményét saját Facebook oldalán - a Nyertes hozzájárulása esetén - közzéteszi, amely posztot a ladaracing.hu, és a 312 Vida Racing Team továbboszt saját social media felületein (Facebook, Instagram). A nyilvánosságra hozatal során a Nyertes keresztneve jelenik meg az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak szerint. A nyeremény átadásakor készített képeket - amennyiben a nyertes hozzájárul - melyet szintén közzéteszi, amely posztot a ladaracing.hu, és a 312 Vida Racing Team továbboszt saját social media felületein (Facebook, Instagram). Illetve, ha Nyertes ehhez szintén hozzájárul, akkor az élményautózás során is fénykép készül, melyet a fentiek szerint teszünk közzé. Amennyiben a Nyertes szeretné és hozzájárul, a rendezvényen magáról készített fotót, videót beküldheti és azokat közzétesszük az Auchan Debrecen Facebook oldalán, a posztot a ladaracing.hu, és a 312 Vida Racing Team is megosztja a saját Facebook oldalán.

5.5. A nyeremény átvételét átadás-átvételi nyilatkozatban rögzítjük, amelyet Auchan őriz az átvételtől számított 5. év végéig.

Amennyiben kiderül, hogy a Nyertes nem a Játékszabályban foglaltaknak megfelelően járt el, úgy helyébe a kisorsolt tartaléknyertes lép.

A Nyertes - valamint amennyiben a nyertes helyébe lép - a tartaléknyertes Játékos köteles együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beérkező e-mailek érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó és nem vitatható.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel részt vevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail-címmel, de azonos blokkszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni is jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és nem vitatható.

Amennyiben a Nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a Nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

A Nyertes a nyereményt előzetes egyeztetést követően az Auchan Debrecen Áruházban (4031 Debrecen, Kishatár utca 7.) személyesen - valamint teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás birtokában meghatalmazott közreműködésével - veheti át.

6. Adatvédelem

A személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat a Játékhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

7. Egyéb szabályok

7.1. Amennyiben a Nyertes a nyereményét nem veszi át 4. pontban leírt határidőn belül, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

7.2. A Játékban nem vehetnek részt Auchan a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó (szervezés, sorsolás lebonyolítása) munkatársai. A ladaracing.hu tekintetében a Játékból kizártak ladaracing.hu Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó tagjai, valamint az ő Polgári Törvénykönyv 8:1§ szakasza szerinti közeli hozzátartozóik.

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

7.3. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben a játék tartama alatt bármikor megváltoztathassa.

Debrecen, 2022. június 22.

Olvasd el adatkezelési tájékoztatónkat ide kattintva >>>

Akkor most lebomlanak, vagy sem a lebomló zacskók?

Nemrég az Auchan kivonta az összes hazai áruházából a súlyosan környezetszennyező, egyszer használatos műanyag zacskókat, amivel évi 172 tonna műanyagot vált ki a vállalat. A zöldség-gyümölcs és pékáru leméréséhez többféle környezetbarát csomagolóeszközt is kínál az áruházlánc, k...

Tovább olvasom