Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

„Ünnepeljük a hölgyeket!” nyereményjáték - hivatalos szabályzat

Az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), „Ünnepeljük a hölgyeket!” elnevezéssel nyereményjátékot, a továbbiakban „Játék” szervez az alábbi szabályok szerint.

1. A játék szervezője

A Játékot az Auchan Magyarország Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237), a továbbiakban „Szervező” alábbiakban megjelölt áruházban bonyolítja le: 

- Óbuda (1033 Budapest, Szentendrei út 115.).

Az áruházi Facebook oldalra kiteszünk egy posztot a nyeremény csomagokkal (piros és rózsaszín), valamint azzal a kérdéssel, hogy “Melyik színű csomaggal tehetnénk szebbé a Nőnapot számotokra?” és kommentben várjuk a választ. Minden játékos áruházi posztonként egy kommenttel játszhat. 

Jelen promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, és a promóció semmilyen módon sem kapcsolódik a Facebookhoz.

2. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban valamennyi

- nagykorú, 

- magyarországi lakcímmel rendelkező, 

- cselekvőképes, 18. életévét betöltött magyar állampolgárságú személy jogosult részt venni, 

- aki nem esik a 3. pont alatti kizárás alá, 

- a Játékban való részvétel ideje alatt aktív Facebook fiókkal rendelkezik. 

- a Játék időtartama alatt eleget tesz a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek – a továbbiakban „Résztvevő”.

A Játékban való részvétel a Játékszabály elfogadását jelenti.

3. A Játékból kizártak

A Játékban nem vehetnek részt Szervező marketing osztályának dolgozói, illetve a Játékkal kapcsolatos feladatokat ellátó munkatársak.

Amennyiben a Résztvevő bármely okból nem felel meg a Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, a Szervező az érintett Résztvevőt a Játékból kizárhatja.

4. A Játék időtartama

A Játék 2023. március 6. 10:00 órától – 2023. március 12. 12:00 óráig tart. 

A kommentek megírásának ebben az időtartamban kell megtörténnie. A Játék időtartamától eltérő időben érkező kommentek a Játékban nem vesznek részt.

5. A Játék menete

A Facebook poszt alatti kommentet a Résztvevőnek a feltöltést követően a Játék teljes időtartama alatt mindvégig kint kell tartania a poszt alatt. 

6. A nyeremények

A Játék lezárultával a játék kiírásnak megfelelően kommentelő Résztvevők között 

  • A Facebook posztban megjelenített 2 darab (egy rózsaszín és egy piros) ajándékcsomag, melyet a Nyertesek az óbudai áruház Vevőszolgálatán tudnak átvenni személyesen.

 7. A sorsolás menete

A sorsolás helye: Az Auchan Óbuda Áruházban (1033 Budapest, Szentendrei út 115.).

A sorsolások időpontja:  2023. március 13. 10:00 

A sorsolásra  gépi sorsolásos módszerrel kerül sor (comment picker). A sorsolásban azok a facebook user nevek vesznek részt, amelyeknek tulajdonosai a jelen Játékszabályzatban leírtaknak mindenben megfeleltek és az Adatvédelmi szabályzatban foglaltakat is elfogadták.

A sorsolás során 2 nyertes és 2 pótnyertes (csomagonként 1-1 nyertes illetve pótnyertes) kisorsolására kerül sor.

8. A Nyertes értesítése, nyeremény átvétele

A Szervező a Nyerteseket a sorsolás napján, a Facebook poszt alatt a nyertes user-nevének bejelölésével (taggelés), és amennyiben a nyertes fiókbeállításai azt lehetővé teszik, az általuk regisztrált Facebook profilon üzenetben értesíti, valamint tájékoztatja a nyeremény átvételének módjáról. 

A Nyerteseknek az üzenetben történő értesítés megküldésétől számított 15 napon belül van lehetősége válaszüzenet útján elfogadni a nyereményt.

Amennyiben bármelyik Nyertes nem felel meg a Jelen Szabályzatban foglalt feltételeknek, akkor a Szervező a nyereményeket a pótnyertesnek adja át.

A nyeremény átvétele személyesen történik. A Nyertesek a Nyereményt a posztot feltöltő Auchan áruház Vevőszolgálatán vehetik át. A személyes átvételről annak igazolásaként átadás-átvételi jegyzőkönyv készül. 

A nyeremény személyes átvételéhez a Szervező által küldött üzenet, vagy a betaggelt facebook-usernevet tartalmazó poszt bemutatása szükséges bármely erre alkalmas eszközön.

Amennyiben a Nyertesek személyét illetően vita keletkezik, úgy a Nyeremények átadásának kérdésében, illetve a Nyertesek személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

9. Adatkezelési tájékoztató

A Szervező a Játék Adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint jár el, mely tájékoztatót a Résztvevők a Játékban való részvételt megelőzően kötelesek megismerni és tudomásul venni.

10. Együttműködési kötelezettség

A nyertesek és pótnyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadása a sorsolást követő 90 napon belül megtörténjen, a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 11.§ (7a), és 23.§ (2) bekezdésének megfelelően. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek (tartaléknyertesek) nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Résztvevőkre nézve jogvesztő.

11. Adók és közterhek

A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A nyeremény átvételét követően a Nyertesek további követelést a Szervező felé nem támaszthatnak.

12. Információ a Játékról

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Szervező weboldalán: a https://auchan.hu  oldalon, továbbá az óbudai Auchan áruház vevőszolgálatán.

13. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal.

A Szervező fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket írásban (a honlapra feltöltve) tájékoztatja.

A kommunikációs anyagokon használt nyereményfotók csak illusztrációk.

A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási hibákért sem a Szervező, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

Budapest, 2023. március 2.

Auchan Magyarország Kft. Szervező 

Olvasd el adatlkezelési tájékoztatónkat ide kattintva!

 

Több mint 23 millió forint értékű adományt gyűjtött három ka...

Több mint 23 millió forint értékű Bizalompontot oszt szét az Auchan a Szimbiózis Alapítvány, a Magyar Vöröskereszt és az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány részére. Az áruházlánc rendszeresen szervez gyűjtést a vásárlói körében, és csak a tavalyi évben több mint 500 milli...

Tovább olvasom