Áruházak Facebook Youtube Üzenet

Kalandra fel! Játssz velünk és nyerj biciklit!

Játssz velünk 2019. március 21. és december 31. között! Vásárolj egy alkalommal legalább 4 db nyári vagy téli gumiabroncsot hipermarket áruházainkban vagy az Auchan online áruházban, és nyerj értékes ajándékot!

Vásárolj egy alkalommal legalább 4 db nyári vagy téli gumiabroncsot az Auchan hipermarket áruházakban vagy az Auchan online áruházban(https://online.auchan.hu)!

Regisztrálj, majd töltsd fel a vásárlást igazoló blokk adatait a játék weboldalára: biciklitnyerek.auchan.hu

Őrizd meg a vásárlást igazoló eredeti blokkot sértetlen, ép állapotban 2020. március 31-ig.

Minden érvényes beküldés részt vesz a fődíjak, azaz a 19 db (áruházanként 1-1 db) 100.000 Ft értékű KROSS HEXAGON 1.0 kerékpár játék végén történő sorsolásában.

A blokk feltöltésekor válaszd ki, melyik Auchan áruházban vásároltál, minden beküldés az adott áruház sorsolásán vesz részt.

Ne felejtsd el, minden egyes beküldés külön jelentkezést ér: tehát ahányszor érvényes beküldést hajtasz végre, annyiszor több esélyed van a nyerésre!

A vásárlás időtartama: 2019. március 21. üzletnyitásoktól – 2019. december 31. üzletzárásig tart. A regisztráció és pályázatbeküldés határideje: 2020. január 03. 16:00:00.

„Biciklit nyerek!” elnevezésű promóció
Hivatalos játékszabály és adatvédelmi szabályzat

 

 1. A játék szervezője:

„Biciklit nyerek!” elnevezéssel a Marso Kft. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Nyugati 1. utca 12.), és az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.), a továbbiakban „Szervezők”, az Auchan hipermarketek vásárlói számára nyereményjátékot hirdetnek, a továbbiakban „Játék”. A Játék lebonyolítása során és a Játékkal kapcsolatban a Szervezőket az Auchan Magyarország Kft. képviseli.

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban részt vehet minden magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött nagykorú, cselekvőképes, természetes személy, aki

 • a Játék időtartama alatt bármely Magyarországon található Auchan hipermarket áruházban vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu) legalább egy alkalommal, legalább 4 db nyári vagy téli gumiabroncsot vásárol, majd
 • a biciklitnyerek.auchan.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a vásárlást igazoló blokk/nyugta adatait a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban a Szervezők és a Lebonyolító dolgozói, és ezen személyek (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói, továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg, érvényesen nem vehet részt.

A Játékban a kasszasoron kívül (üzletsoron található boltokban) történő vásárlások nem vesznek részt.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

 

 1. A Játék időtartama:

A Játék 2019. március 21. üzletnyitásoktól – 2019. december 31. üzletzárásokig tart.

A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük).

A regisztrálás(ok)nak és a feltöltés(ek)nek 2020. január 03. 16:00:00 óráig kell megtörténniük.

A Játék időtartamától eltérő időben történt vásárlásokkal a Játékban nem lehet részt venni.

Az ezen időszak előtt és után beérkezett Pályázatok érvénytelennek tekintendők.

A Pályázatok beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

 

 1. A Játékban résztvevő termékek és áruházak:

Bármely Magyarországon található Auchan hipermarket áruházban vagy Auchan online áruházban (https://online.auchan.hu) forgalmazott, nyári vagy téli gumiabroncs.

A játékban résztvevő Auchan hipermarketek:

Auchan Aquincum Óbuda, Auchan Budakalász, Auchan Budaörs, Auchan Csömör, Auchan Debrecen, Auchan Dunakeszi, Auchan Fót, Auchan Kecskemét, Auchan Maglód, Auchan Miskolc, Auchan Miskolc Dél, Auchan Pilis Solymár, Auchan Savoya Park, Auchan Soroksár, Auchan Szeged, Auchan Székesfehérvár, Auchan Szigetszentmiklós, Auchan Szolnok, Auchan Törökbálint

 

 1. Regisztráció, Pályázatbeküldés:

5.1 Regisztráció

A Játékosok a Weboldalon az alábbiak szerint vehetnek részt a Játékban.

A regisztráció során az alábbi valós adatok hiánytalan megadása szükséges:

 • teljes név
 • saját e-mail cím
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra)
 • opcionálisan megadhatja kedvenc magyarországi Auchan áruházát
 • a regisztrálási folyamat végén a Játékosnak el kell fogadnia jelen Játék játékszabályát és
 • adatkezelési tájékoztatóját,
 • hozzá kell járulnia a személyes adatainak a nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos célokból történő kezeléséhez, valamint
 • opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Auchan Magyarország. Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, amelyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját. Ezt követően a Játékos az általa megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a Weboldalra.

 

5.2 Pályázatbeküldés

Egy Játékos a fenti pontokban részletezettek szerinti vásárlásával, a vásárlást igazoló blokkról, a Weboldalon az alábbi adatokat megadva küldheti be Pályázatát a Játékra:

 • áruház kiválasztása (ahol a vásárlás történt)
 • AP kód (a nyugta utolsó sora; AP betűk után A és 8 db számjegy)*
 • NAV Ellenőrző Kódot, (a nyugta utolsó előtti sora; 5 karakter)*

* Online vásárlás esetén a szállítólevél sorszámának utolsó 6 számjegyét kell rögzíteni

 • vásárlás dátuma (év, hónap, nap)
 • vásárlás időpontja (óra, perc)
 • az adott blokkon megvásárolt, a Játékban részvevő termékek számát.

Minden Pályázatbeküldés eredményéről képernyőüzenetben kap értesítést a Játékos, Pályázatbeküldéseit a beküldés menüpont alatt láthatja a belépést követően.

Abban az esetben, ha a Játékos egy vásárlás alkalmával többször 4 db, a Játékban résztvevő terméket vásárol, és annak darabszámát feltünteti a Pályázatban, akkor az a megvásárolt 4 db termékek darabszámával megegyező számú Pályázatként kerül figyelembevételre és a Játékos a sorsolásban ennyiszeres nyerési eséllyel vesz részt. Így, ha pl. egy vásárlás alkalmával 8 db, a Játékban részvevő terméket vásárol és ezt egy Pályázatban küldi be, úgy az a Pályázat a sorsoláson kétszeres nyerési eséllyel vesz részt. A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Pályázatban beküldött darabszám nem nagyobb, mint a vásárlást igazoló blokkon szereplő Játékban résztvevő termékek száma.

 

5.3 Általános információk a részvételt illetően:

Egy vásárlást igazoló blokk adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Egy Játékos több Pályázattal is részt vehet a Játékban, amennyiben a Játék időtartama alatt többször vásárol, alkalmanként legalább 4 db nyári vagy téli gumiabroncsot az Auchan hipermarket áruházakban vagy az Auchan Online áruházban, és egy-egy Pályázatban elküldi az egyes vásárlások megfelelő adatait.

Egy Pályázatban csak egy vásárlás adatai küldhetők be.

Egy Játékos kizárólag egy e-mail címmel és egy telefonszámmal vehet részt a Játékban. Kizárható (akár a nyertességről történő értesítés kézhezvételét követően is) az a Játékos, aki eltérő adatokkal és/vagy egynél több e-mail címmel vagy telefonszámmal küld be Pályázatot a Játékra.

Egy e-mail cím és egy telefonszám csak egy Játékos által adható meg érvényesen, vagyis csak egy fiók létrehozásához használható fel.

Egy Játékos a Játék során összesen maximum 5 érvénytelen Pályázatot küldhet be, ezt követően az adott Játékos kizárásra kerül.

A Szervezők korlátozzák az egy IP címről történő regisztrálást, mégpedig úgy, hogy egy IP címről maximum három érvényes regisztráció tehető meg.

A vásárlást igazoló blokk/szállítólevél (online vásárlás esetén) eredeti példányát 2020. március 31-ig meg kell őrizni, mert nyertesség esetén az eredeti vásárlási bizonylat bemutatása szükséges.

A Szervező és Lebonyolító jogosult a Játék közben is valamennyi eredeti blokkot bekérni a Játékosoktól, melyeknek a felszólítást követően 7 napon belül be kell érkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Játékban csak olyan vásárlások vehetnek részt, amelyekről a vásárlás során blokk, nyugta, online vásárlás esetén szállítólevél vagy magánszemély nevére kiállított számla került kiállításra. Ez utóbbi esetben a Játékosnak e-mailben kell megküldenie a Lebonyolító részére a számlamásolatot az auchanbiciklitnyerek@a4c.hu e-mail címre.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a sorsoláson csak a legkésőbb 2020. január 03-án, 16 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

 

 1. Sorsolás:

A sorsolásra 2020. január 09-én 13 órakor, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092 Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A sorsoláson csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

A nyertesek listája – név és helységnév- a sorsolást és érvényesítést követően a www.biciklitnyerek.auchan.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

Egy Játékos, illetve háztartás a 19 sorsolás alkalmával összesen 1 nyereményt nyerhet.

 

 1. Nyeremények, tartaléknyertesek:

Valamennyi érvényes Pályázat közül Auchan hipermarket áruházanként kisorsolásra kerül:

1-1, azaz összesen 19 db KROSS HEXAGON 1.0 kerékpár 100.000Ft értékben

Szín: fekete/piros/matt fehér

Méret: 19”/L

Váz anyaga: alumíniumötvözet

Súly: 13,40 kg

Első agy: SF-A202

Hátsó agy: SF-A203

Gumiköpeny: Mitas Ocelot (26”x2.1”)

Abroncs: Kross (aluminium, 26”, double wall)

Első átdobó: Shimano Tourney FD-TZ30

Hátsó váltó: Shimano Tourney RD-TX800

Hátsó fék: V-brake

Fékkar: Aluminium (mechanical)

Váltókar: Shimano Revoshift SL-RS36 (3×7)

Hajtómű: CYCLONE (42/34/24T)

Középcsapágy: FP-B902

Lánc: YBN S50

Fogaskoszorú: Shimano Tourney MF-TZ21 (14-28T)

Kormány: Aluminium (660mm, 31.8mm)

Kormányszár: Aluminium (105mm, 31.8mm, rise 7°)

Nyeregszár: Aluminium (350mm, 27.2mm)

Kormánycsapágy: FP-H863

Nyereg: Selle Royal

Markolat: Herrmans

Pedál: FP-804

Az adott áruház sorsolási állománya a Pályázatbeküldés során, „Mely áruházban vásárolt?” kérdésre megadott válaszok alapján kerül meghatározásra. Amennyiben a Játékos online vásárolta a játékban részt vevő termékeket, abban az esetben a „Kedvenc magyarországi Auchan áruház” kérdésre adott válasz alapján kerül be a Pályázat az adott sorsolási állományba.

A nyerteseken felül áruházanként 3-3 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

 

 1. Nyeremény átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító 2 alkalommal e-mailben próbálja meg elérni és tájékoztatni a kisorsolt Pályázatot beküldő Játékost (amennyiben ez sikertelen, úgy egy alkalommal telefonon is). A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő vásárlást igazoló eredeti blokk teljes terjedelmében történő beküldését követően veheti át, melynek az első értesítést követő 10 napon belül kell megérkeznie. Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461 Budapest, PF. 71.).

Amennyiben a nyertes eredeti blokk az első értesítéstől számított 10 napon belül nem érkezik meg Lebonyolító részére vagy a nyertes egyéb okból nem jogosult a nyereményére (pl. nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, nem igazolja Játékban résztvevő termék vásárlását, vagy eltérők a Pályázatban megadott adatok az eredeti vásárlási bizonylaton szereplő adatoktól, stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést a nyertessé válásáról. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes és a tartaléknyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 60 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervezők és Lebonyolító felelőssége nem állapítható meg. A Szervezők a nyeremények átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudják biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

A beküldött regisztrációk/blokkok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervezők döntése az irányadó.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes eredeti blokkot, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervezők jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolta.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós Pályázatokat küldő, nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervezők döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Auchan bizonylattal nem lehet részt venni a Játékban és az ezzel pályázó Játékos utólagosan kizárásra kerül. A blokkon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervezők döntése végleges és nem vitatható.

A nyeremények előzetes egyeztetést követően a nyertes Játékosok által a Pályázatbeküldés során megjelölt Auchan áruházak Vevőszolgálatán kerülnek átadásra.

 

 1. Adók és közterhek:

A nyereménnyel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervezők vállalják.

A nyeremény átvételével és használatával járó egyéb költségek, például a fődíj átvételi helyszínére történő utazási költségek, a nyertest terhelik.

A nyeremények átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő minden további költség és kiadás a nyertes Játékost terheli.

 

 1. Információ a Játékról:

A hivatalos Játékszabály megtalálható a biciklitnyerek.auchan.hu, a www.auchan.hu oldalakon, továbbá az Auchan áruházak vevőszolgálatán.

A Játék ideje alatt, illetve 2020. március 31-ig a Lebonyolító információs e-mail címet (auchanbiciklitnyerek@a4c.hu) üzemeltet, melyen a megküldött megkeresések munkanapokon kerülnek megválaszolásra.

A Játék az akciós újságokban, áruházi posztereken, a Facebookon és a weblapokon kerül meghirdetésre. A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk.

 

 1. Egyebek:

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A nyeremény készpénzre át nem váltható és át nem ruházható.

Az előírttól eltérő formátumú regisztrációk és vásárlási bizonylatok elbírálásának jogát a Szervezők fenntartják.

A Játék levelező szervere által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervezők és a Játék lebonyolításában részvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervezők és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell használnia, illetve megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, és a nyeremény átvétele érdekében szükséges további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőket semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervezők nem ajánlják a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervezők, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárják. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőket, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőknek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervezők döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervezők fenntartják maguknak a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl. számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztalnak, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárják a Játékból.

Ha a Játékos a regisztrációja vagy a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervezők semmilyen felelősséget nem vállalnak.

Szervezők és Lebonyolító kizárják a felelősségüket a Weboldal rajtuk kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.

A Szervezők és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, online felületeket, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervezők semminemű felelősséget nem vállalnak.

Szervezők és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során (pl. a nyertes blokk/nyugta beküldésekor) keletkezett károkért és esetleges megsemmisülésért a Szervezők nem vállalnak felelősséget.

A Szervezők fenntartják maguknak a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítélik meg. A módosításokról a Játékosok a Weboldalon és a www.auchan.hu oldalon értesülhetnek.

Budapest, 2019. március 21.

Szervezők

A hitel nem ajándék!

Az év végi forgatag hatására többen fogyasztási hitelt igényelnek vagy gyorskölcsönt vesznek fel, hogy fedezzék az ünnepi kiadásokat, ám a nagy sietségben sokszor nem néznek utána a részleteknek. Akármilyen kölcsöntípusról van is szó, egy dolog közös bennük: egyik sem ajándék, mi...

Tovább olvasom
Áruházaink ünnepi nyitva tartása!

Kedves vásárlónk, tájékoztatunk hogy áruházaink a karácsonyi időszakban megváltozott ünnepi nyitva tartással várnak Titeket. Áruházaink december 25-én, 26-án, és január 1-én zárva tartanak.

Tovább olvasom
Rangos szakmai elismerések az Auchan munkatársainak

Két kitüntetést is elnyertek az Auchan munkatársai a szakma legrangosabb elismeréseként ismert, Az Európai Kereskedelem Napja keretében tartott díjátadón. A nívós eseményen Klauzál Gábor Elismerő Oklevéllel jutalmazták Balázs Ildikó, az Auchan vállalati kapcsolatok és minőségügyi...

Tovább olvasom