Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

„NYERD MEG AZ ÚJ AUTÓDAT AUCHAN BIZALOMKÁRTYÁDDAL!”

NYEREMÉNYJÁTÉK HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA

Az AUCHAN Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., cégjegyzékszáma: 13-09-165237) mint „Szervező” a 2021. október 1. és 2021. november 30. közötti időszakban a www.bizalomkartya.auchan.hu oldalon történő jelentkezést követően „NYERD MEG AZ ÚJ AUTÓDAT AUCHAN BIZALOMKÁRTYÁDDAL!„ nyereményjátékot szervez a magyarországi Auchan áruházakban a Bizalomkártyával rendelkező vásárlói számára – a továbbiakban „Játék”.

1. A játék szervezője: Auchan Magyarország Kft., 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

2. A Játékban résztvevő személyek
A Játékban valamennyi nagykorú, magyar állampolgárságú, saját névre szóló Bizalomkártyával, illetve Auchan kártyával – a továbbiakban együttesen Bizalomkártya - rendelkező személy – a továbbiakban „Résztvevő, illetve Résztvevők” jogosult részt venni az 5. pontban meghatározott feltételekkel.
A Játékban a Szervező Innovációs igazgatóságának munkatársai nem vehetnek részt.

3. A Játék időtartama
A Játék 2021. október 1. - 2021. november 30. napjáig tart azzal, hogy az 5. pont szerinti vásárlások utolsó napja 2021. november 30. üzletzárásig tart. A vásárlás(ok)nak ebben az időtartamban kell megtörténnie.

4. A Nyeremény

Skoda Scala gépjármű (5 ajtós, 81 KW/110 LE)

5. A Játékban való részvétel feltételei
A Játékban az a Résztvevő vehet részt, aki

  • a Bizalomkártya programba regisztrált, saját névre szóló Bizalomkártyával rendelkezik, vagy a Játék tartama alatt regisztrál,
  • a Játékot megelőzően, vagy annak során regisztrál az auchan.hu/nyerjautot oldalon Bizalomkártya- számával és az e-mail címével, melyen esetleges nyertessége esetén értesíthető is lesz
  • a Játékba történő jelentkezés során az auchan.hu/nyerjautot oldalon megismeri és tudomásul veszi a megfelelő checkbox kipipálásával az Adatkezelési tájékoztatót, valamint a jelen Játékszabályzatot,
  • az Auchan áruházakban, valamint az online.auchan.hu-n a Játék időtartama alatt október és november hónapban Bizalomkártyás vásárlásainak összértéke minimum 10.000 - 10.000 Forint (tehát októberben és novemberben is 10-10.000 Ft-ért vásároltak bármely Auchan áruházban vagy az Auchan online áruházban.)

A Játékkal kapcsolatos minden információ megtalálható az auchan.hu/nyerjautot oldalon. A Játékban a Szervező Márka, E-commerce Igazgatóságának tagjai nem vehetnek részt.

Az Auchan töltőállomásokon történő vásárlások a Játékban nem vesznek részt.

5. Sorsolás

A sorsolás 2021. december 9. napján az A4C központi irodájában (1092 Budapest, Bakáts tér 2. fszt. 3.) egy, a véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik, közjegyző jelenlétében.

A sorsolásban azok a Bizalomkártya-számok vesznek részt, amelyeknek birtokosai a részvételi feltételeknek mindenben megfeleltek.

A Sorsolásban a technikai közreműködéssel a Szervező az A4C Marketing Kft–t (1092 Budapest, Bakáts tér 3. fsz. 2.) veszi igénybe, aki a Játékszabályzathoz tartozó Adatkezelési tájékoztató szerinti adatfeldolgozónak minősül.

6. A Nyeremény, illetve annak átadásának feltételei

6.1. A sorsoláson a Jogosult Bizalomkártyák közül 1 db Bizalomkártya-számot sorsol ki a Szervező, amelynek birtokosa – a továbbiakban a Nyertes - ezzel jogosulttá válik a Nyereményre. Kisorsol továbbá a Szervező öt tartaléknyertest arra az esetre, amennyiben a sorsolást követően kerül megállapításra, hogy a Nyertes nem a jelen szabályzatnak megfelelően vett részt a Játékban.

6.2. A sorsolást követően a Szervező felveszi a Nyertessel a kapcsolatot az általa megadott elérhetőségen (e-mail) és tájékoztatja a Nyeremény átvételének lehetőségéről, egyezteti az átvétel helyét és időpontját. A Nyertes köteles együttműködni a Szervezővel, hogy a Nyeremény az első értesítést követő 90 napon belül átvételre kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a Nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény átadása az előírt határidőn belül meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem biztosít a Nyertesnek.

6.3. A nyertes Bizalomkártya-szám birtokosa csak abban az esetben válhat Nyertessé, ha a kisorsolt Bizalomkártya-számhoz tartozó Bizalomkártya a Nyeremény átadását megelőzően a Szervezővel egyeztetett időpontban és helyen személyesen bemutatásra kerül a személyazonosság igazolása mellett. A személyazonosság igazolására szolgáló okmányban (személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány) szereplő névnek meg kell egyeznie a Bizalomkártyán szereplő névvel. Az igazoló okmányt a Szervező nem fénymásolja le, az azon szereplő adatokat nem rögzíti, azokat csupán adategyeztetés céljából tekinti meg.

6.4. Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény átadásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

6.5. A Nyertes keresztneve és Bizalomkártya utolsó 4 számjegye, irányítószáma külső tájékoztatás keretében az Auchan Facebook és LinkedIn oldalán, Youtube-csatornáján, valamint weboldalán, továbbá a Bizalomkártya oldalon és hírlevélben jelennek meg, és a széles nyilvánossághoz eljutnak.

- a sorsolást és a Szervező általi érvényesítést követően a https://bizalomkartya.auchan.hu oldalon elérhetővé válik és ott a nyeremény kisorsolását követő 30 napig látható.

6.6. A Nyertesnek az Adatkezelési tájékoztatóban leírt hozzájárulása esetén a Szervező jogosult róla fényképfelvételt készíteni és fényképe megjelenik az auchan.hu és a Játék honlapján, illetve a Szervező egyéb közösségi oldalain a játék Adatkezelési Tájékoztatójában megjelölt módon.

7. Tartaléknyertesek
A sorsoláson tartaléknyertesek a 6. pont szerint kerülnek kisorsolásra. Amennyiben a Nyertes valótlan adatokat közöl és ezáltal pályázata érvénytelen, akkor az 1. tartaléknyertes veheti át a nyereményt, amennyiben az ő pályázata is érvénytelen, a 2. tartaléknyertes. A Szervező a Tartaléknyertes nevét a 6.5 pont szerint kommunikálja.

8. Adók és közterhek
A nyereményjátékkal kapcsolatos adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja. A Nyereményhez tartozó személyi jövedelemadó és nyereményadó fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. A Nyeremény átvételét követően a Nyertes további követelést a Szervező felé nem támaszthat., a Szervezőt a Nyeremény átadásán és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli.

9. Információ a Játékról
A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési tájékoztatója elérhető a Szervező weboldalán: https://bizalomkartya.auchan.hu, valamint az auchan.hu/nyerjautot oldalon, továbbá az Auchan áruházak Vevőszolgálatain.

10. Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályok
A Résztvevők a jelen Játékszabályzat mellett kötelesek az Adatkezelési Tájékoztatót is megismerni és azt a Játékba történő regisztráció során a megfelelő csúszka elhúzásával igazolni. A személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat a Játékhoz tartozó Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

11. Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás vagy nem valós adatokkal nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző Résztvevőt kizárja a Játékból. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

A jelen Játékszabály bárminemű megsértése a Játékból való kizárás következménye mellett esetleges jogi lépések megtételét is vonhatja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Résztvevő teljes körű felelősséget vállal.

A Szervező a Nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a forgalmazóval, illetőleg gyártóval szemben érvényesítheti.

A Játék kommunikációs anyagaiban használt nyereményfotók csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért a Szervező nem vállal felelősséget.

A Szervező a Játék teljes időtartama alatt fenntartja a Játékszabály módosításának jogát, melyről a Résztvevőket a Bizalomkártya oldalon írásban tájékoztatja.

Budaörs, 2021.október 1.

Auchan Magyarország Kft.
Szervező