Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

„NYERD MEG AZ ÚJ AUTÓDAT AUCHAN BIZALOMKÁRTYÁDDAL!”

nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelésekhez

 

Kedves Bizalomkártyás Vásárlóink!

Az Auchan Magyarország Kft. által a Bizalomkártyával rendelkező vásárlók részére meghirdetett „NYERD MEG AZ ÚJ AUTÓDAT AUCHAN BIZALOMKÁRTYÁDDAL!” nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes kiválasztása és értesítése, a nyertesre vonatkozó információk publikálása, továbbá a hírlevélre történő feliratkozás személyes adatok kezelésével jár, ezért az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 13. cikk (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatást adjuk Önnek:

A Bizalomkártya programmal kapcsolatos adatkezelési tájékoztatónk a bizalomkartya.auchan.hu linken található meg.

 1. Ki kezeli az adataimat, és hol érem el?

Az adatkezelő az AUCHAN Magyarország Kft.

Cím: 2040 Budaörs, Sport utca 2-4.

Telefon: +36 23 886 200

Cg. szám: 13-09-165237

Adatkezeléssel kapcsolatos ügyekben használt e-mailcíme: adatvedelem@auchan.hu

Az Auchan Magyarország KFT. adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége:

Név: dr. Csekő Katalin

Postai cím: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.

E-mail cím: adatvedelem@auchan.hu

 1. Kiknek az adatait kezeljük?

A nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés érintettjei azok a Bizalomkártya programba regisztrált, saját névre szóló Bizalomkártyával vagy Auchan kártyával rendelkező személyek, akik Nyereményjáték Játékszabályzatának 5. pontjában meghatározott feltételeinek megfeleltek és októberben és novemberben is 10-10.000 Ft-ért vásároltak bármely Auchan áruházban vagy az Auchan online áruházban. A benzinkúton történő vásárlás nem számít bele ebbe az összegbe.

Mi az adatkezelésünk célja?

Az adatkezelés célja a játék lebonyolítása (regisztráció, feltételek ellenőrzése, sorsolás, nyertes értesítése), a nyertesre vonatkozó információk közzététele.

A nyertesről hozzájárulása esetén fotó és videó (továbbiakban együtt: felvétel) készül, melyet külső kommunikációs célból, a Bizalomkártya program népszerűsítése céljából kezelünk.

 

 1. Milyen adatokat kezelünk?

A Játékban való részvétel lehetőségének biztosítása, a nyertes és a tartaléknyertesek kisorsolása és a regisztráltak tájékoztatása és a nyertes értesítése:

 • A Regisztráló Bizalomkártyájának/Auchan kártyájának száma
 • A Regisztráló neve és e-mail címe

A nyertes azonosítása:

Az azonosítás során a személyazonosító okmányokban szereplő nevet és a lakcímkártyán szereplő lakcímet ismerjük meg, de az igazoló okmányokat nem fénymásoljuk le. Az okmányok megtekintésére a nyertes azonosítása során csupán adategyeztetés, és a magyarországi lakcím ellenőrzése céljából kerül sor.

Az eredmény közzététele:

 • A nyilvánosságra hozatal kizárólag a nyertes keresztnevére és Bizalomkártyaszámának utolsó 4 számjegyére és irányítószámára terjed ki, amely széleskörben történő azonosítására nem alkalmas, de ismeretségi körében azonosítható lehet ezáltal
 • A nyertes hozzájárulása esetén a nyeremény átadásakor készülő képeken és videófelvételeken az érintett képmása, az általa az adott pillanatban tanúsított viselkedés, érzelmek láthatóak.

 

 1. Miért kezelhetőek ezek az adatok?

Személyes adatait a játék lebonyolítása (regisztráció, részvétel, játék feltételeivel kapcsolatos információs e-mail kiküldése), a nyertes fotózása/videó készítése és a képek/kisfilm közzététele tekintetében a GDPR 6.cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján hozzájárulása alapján kezeljük. A hozzájárulás önkéntes. A felvételekkel kapcsolatos hozzájárulást a nyertes kiválasztását követően szerezzük majd be tőle.

Ha esetleg a nyereményjáték időtartama alatt meggondolja magát és mégsem szeretne a továbbiakban részt venni benne, a hozzájárulás bármikor visszavonható az adatvedelem@auchan.hu elektronikus levélcímen vagy az Auchan postacímén.

A nyertes a fénykép és videó készítésével, közzétételével kapcsolatos hozzájárulását is bármikor visszavonhatja a fenti elérhetőségeken, akkor a képeket töröljük, a már közzétett fotókat pedig eltávolítjuk a közzétételi helyekről. A nyeremény átvételére a hozzájárulás visszavonása nincs hatással.

A felvételeket a Facebookon, Instagramon és a YouTube-on is fogjuk publikálni, ezek az oldalak személyes adatokat továbbíthatnak az USÁ-ba. Az USA jelenleg adatvédelmi szempontból nem biztonságos harmadik ország, egyrészt, mert harmadik felek hozzáférési szabályai nem felelnek meg a GDPR alapelveinek (pl. túl széleskörű hozzáférés állami szervek részére), és az érintetti jogok biztosítása sem felel meg ennek az uniós szabályozásnak. Amikor a külső kommunikációs megosztásokhoz hozzájárul az érintett, ezt erre tekintettel teszi.

A Facebook tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja. A Facebook saját tájékoztatójában azonban még mindig hivatkozik arra is, hogy a már hatályon kívül helyezett, úgynevezett Privacy Shield keretrendszerre tekintettel az USÁ-ba történő adattovábbítása megfelelő.

A YouTube-ot üzemeltető Google tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja.

A Linkedin tájékoztatója szerint az általa végzett adatkezelések során a harmadik országbeli adattovábbítás esetén az adattovábbítás jogszerűségét SCC (általános szerződési feltételek) igénybevételével biztosítja.

A hozzájárulás az érintettek a Polgári Törvénykönyv 2:48.§ (1) bekezdésében meghatározott hozzájárulását is magában foglalja.

A hozzájárulás visszavonása egyik esetben sem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A személyazonosság ellenőrzése és a játék eredményének nyilvánosságra hozatala, a nyereményről szóló dokumentum, a nyertes értesítése érdekében történő adattovábbítás a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján, vagyis az adatkezelő jogos érdekén alapul. A jogos érdek a GDPR által is meghatározott érdek, vagyis a csalások megelőzése, melyet az adatkezelő úgy szavatol, hogy ellenőrzi, valóban az arra jogosult részesül-e a nyereményben, továbbá a nagy nyilvánosság számára azonosításra nem alkalmas módon közzéteszi a nyertes személyét, ezzel is alátámasztva a játék valódiságát, hitelességét. A vonatkozó érdekmérlegelési teszt adatvédelmi tisztviselőnknél elérhető. Ezen adatkezelések ellen tiltakozhat az érintetti jogokról szóló részben foglaltak szerint.

 

 1. Mennyi ideig kezeljük a fenti adatokat?

A regisztrációs online felületen megadott adatokat a sorsolást követő 90 napon belül töröljük.

Az azonosításkor az okmányokban szereplő adatokat nem rögzítjük.

A nyertesről közzétett adatok 15 napig szerepelnek a 6. pont szerinti felületeken.

Az elkészített és felhasználásra kiválasztott fénykép közzétételén túl a vállalat életére vonatkozó archívumba kerülnek, és ott megőrizzük őket, amennyiben a hozzájárulást nem vonja vissza az érintett vagy az adatok törlését nem kéri. A többi felvételt az adatkezelő haladéktalanul törli.

A közösségi oldalak hírfolyam jellege miatt az ott közzétett fénykép, videó és egyéb információ addig marad meg, ameddig a fénykép esetén a hozzájárulást nem vonja vissza az érintett vagy az adatok törlését nem kéri, a nyertesre vonatkozó egyéb információ kapcsán pedig nem tiltakozik eredménnyel az adatkezelés ellen.

 

 1. Kikhez jutnak el az adatok?

A játék lebonyolítása során az adatokat az Auchan Bizalomkártya és Data csapata kezeli. A személyi okmányokat az azonosításban résztvevő, titoktartásra kötelezett munkatársaink tekintik meg.

A kiválasztott fényképek, a nyertes keresztneve és Bizalomkártyájának utolsó 4 számjegye, irányítószáma külső tájékoztatás keretében az Auchan Facebook és LinkedIn oldalán, Youtube-csatornáján valamint weboldalán, továbbá a Bizalomkártya oldalon és hírlevélben jelennek meg, és a széles nyilvánossághoz eljutnak. Ilyen esetben nem zárható ki, hogy akik az érintettet felismerik, ismeretségi körükben terjeszteni fogják kilétét.

A képeket a fotók számára létre hozott mappában fogjuk tárolni, melyhez a Kommunikációs és az Innovációs Igazgatóság munkatársai férhetnek hozzá.

A Facebookon történő közzététel tekintetében a Facebook közös adatkezelőnek minősül.

A nyertessel nem az Auchan, hanem a nyeremény biztosítója veszi fel a kapcsolatot, ezért az érintett nevét és kontaktadatait (telefonszám, ha nem adott meg, akkor e-mailcím)  átadjuk a Porsche Inter Auto Hungaria Kft (1139 Budapest, Fáy utca 27.) részére.

 

Az Adatkezelő az adatkezelés során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • AdiumSoft Számítástechnikai Kft. (székhely: 2610 Nőtincs, 050/4 HRSZ) - Bizalomkártya adatbázis üzemeltetőjeként
 • Auchan Retail Data (székhely: rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 59170 Croix, Franciaország; cégjegyzékszám: B.808.616.296) - a hírlevélküldő rendszer üzemeltetőjeként
 • A4C Marketing Kft. (székhely: 1092 Budapest, Bakáts tér 2., cégjegyzékszám: 01-09-666794, e-mail cím: contact@a4c.hu) - a sorsolás lebonyolítójaként
 • A G Suite (üzleti Gmail) levelezőrendszerét használjuk, ennek tekintetében a Google Ireland Limited, továbbá az Auchan cégcsoport levelezőrendszerét üzemeltető AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL, S.A. (székhelye: 59170 Croix, Rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Franciaország)

adatfeldolgozónak minősül.

 

 1. Milyen jogok illetnek meg az adatkezelés kapcsán?

Az érintett hozzáféréshez/tájékoztatáshoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

- Az adatkezelés célja;

- Az érintett személyes adatainak kategóriái;

- A személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

- Azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a GDPR által előírt megfelelő garanciákról is;

- Amennyiben az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

- Az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

- A valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

- Az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az Auchan az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére kell bocsátania. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az Érintett ezt másként kéri. Ez jelen estben azt jelenti, hogy a felvételekből másolatot kérhet. A jog gyakorlása nem járhat más személyek jogainak sérelmével, vagyis más személyes adata (képmása) ebben az esetben nem kérhető.

 

Helyesbítéshez való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül helyesbítenie kell a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Az adatkezelés céljának figyelembe vételével az érintett kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is.

 

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Adatkezelő az érintett kérésére köteles korlátozni az adatkezelést az alábbi feltételek valamelyikének teljesülése esetén:

- Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- Az adatkezelés jogellenes, az érintett ellenzi az adatok törlését, és törlés helyett az adatok felhasználásának korlátozását kéri;

- Az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás addig tart, ameddig az Adatkezelő ezt ellenőrizni tudja;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az alábbi célokból, illetve jogalapok alapján lehet kezelni:

- az érintett hozzájárulásával,

- az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből vagy

- jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében.

Amennyiben az adatkezelés korlátozása feloldásra kerül az Auchan köteles erről az érintettet előzetesen tájékoztatni, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést.

Tiltakozáshoz való jog

Saját helyzetével kapcsolatos okból az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatok nem kezelhetők tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan az ő oldalán fellépő jogos érdek indokolja, amely elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés esetén az érintett bármikor tiltakozhat a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Amennyiben az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatai a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

 

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az érintett kérésére az Auchan indokolatlan késedelem nélkül törli a rá vonatkozó személyes adatokat. 

Ezenkívül az Adatkezelő köteles az érintettre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlésére, amennyiben:

- A személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- Az érintett hozzájárulását visszavonta, feltéve hogy nincs más jogalap;

- Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- Uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség írja elő a törlést.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt a fentiek értelmében törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével minden észszerűen elvárható lépést meg kell tennie – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő többi adatkezelőt arról, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tilos az adatokat törölni, amennyiben az adatkezelés:

 • a személyes adatok kezelését előíró, uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése érdekében szükséges;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges (pl. az adatokra bírósági eljárásban, bizonyítékként való felhasználás céljából van szükség).
 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából szükséges;
 • közérdekű archiválás, tudományos és történelmi kutatási vagy statisztikai célból szükséges és a törlés lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné az adatkezelést;

 

Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy

 • a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy
 • ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
  • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul és
  • az adatkezelés automatizált módon történik.
  • kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Mivel ez az adatkezelés nem automatizált módon történik, az adathordozhatósághoz való jog jelen esetben nem gyakorolható.

 

Automatizált adatkezeléshez kapcsolódó jogok

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Az érintettet ez a jog alanyi alapon megilleti, így annak gyakorlása nem függ attól, hogy ezt kérelmezi vagy sem.

 

Automatizált adatkezelés így kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha az

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul;
 • az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges vagy
 • az Adatkezelőre vonatkozó uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

 

Az első két esetben az adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az Érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az Érintettnek legalább azt a jogát, hogy

 • álláspontját kifejezze,
 • a döntéssel szemben kifogást nyújtson be, és
 • az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen.

Az alkalmazhatóság fenti eseteiben a döntések nem alapulhatnak a személyes adatok különleges kategóriáin, kivéve a kifejezett hozzájárulást és a jelentős közérdeket, és csak abban az esetben, ha az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében megfelelő intézkedések megtételére került sor.

 

Az érintetti jogok gyakorlására irányuló kérelmét kérjük, hogy az adatvedelem@auchan.hu e-mailcímre küldje.

 

Jogorvoslathoz való jog

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban sérelem érte, kérjük, hogy a fenti emailcímen jelezze azt részünkre, és mindent elkövetünk annak orvoslása érdekében.

Ettől függetlenül minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen valamelyik – különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban lévő – felügyeleti hatóságnál a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsértése esetén.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a következő elérhetőségeken lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

Fentieken túl az Érintettet megilleti a bírósághoz fordulás joga is.