Áruházak Facebook Instagram Youtube Üzenet

Részvételi szabályzat

A jelen Auchan Bébé Program Részvételi Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Kft. (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4.; cégjegyzékszám: 13-09-165237; adószám: 13338037-2-44; a továbbiakban: Auchan) által 2017. október 12. napján meghirdetett Auchan Bébé Programban való részvétel feltételeit és szabályait tartalmazza.

Az Auchan Bébé Programban való részvételi feltételek

Az Auchan Bébé Program a Bizalomkártya és az Auchan Kártya Program kiegészítéseként működik, éppen ezért az Auchan Bébé Programban való részvétel feltétele a Bizalomkártya vagy az Auchan Kártya Programban való részvétel.

Az Auchan Bébé Programban minden olyan gyermeket váró kismama, továbbá 6 éves kort be nem töltött gyermeket nevelő szülő vagy gyermekét egyedül nevelő szülő, elvált szülő esetén pedig a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő regisztrálhat és részt vehet, aki elfogadta a jelen Szabályzatban foglaltakat, és aszerint jár el, illetve kifejezett hozzájárulását adta személyes adatai kezeléséhez (a továbbiakban: Résztvevő).

A Programban való részvétel feltétele, hogy a Programban részt venni kívánó Bizalomkártya vagy Auchan Kártya tulajdonos a regisztráció során a gyermek lakcímkártyáját bemutassa, mellyel igazolja, hogy a Programba regisztrált gyermekkel egy háztartásban él.

A Programban való részvétel további feltétele a Bizalomkártya vagy Auchan Kártya tulajdonos valós email címének megadása, valamint hozzájárulás az email címen történő marketingcélú megkeresésekhez.

A Résztvevő a jelen Promócióban való részvétellel egyidejűleg részt vehet az Auchan Családos Nap promócióban is, de ehhez külön regisztráció szükséges (részletekért lásd a Családos nap Promócióra vonatkozó Szabályzatot).

Regisztráció

Az Auchan Bébé Programban való részvétel elsődleges feltétele, hogy a Résztvevő rendelkezzen egy egyedi számmal ellátott Bizalomkártyával vagy Auchan Kártyával. Amennyiben a Programban részt venni kívánó szülő nem rendelkezik Bizalomkártyával vagy Auchan Kártyával, úgy előbb regisztrálnia kell a Bizalomkártya vagy Auchan Kártya Programba a hatályos Bizalomkártya vagy Auchan Kártya Program Általános Részvételi Feltételei szerint.

Az Auchan Bébé Programba való regisztráció bármely Auchan áruház Vevőszolgálatán (a továbbiakban Áruházak) megtörténhet.

A Résztvevő egyszerre több 6 év alatti gyermekével és várandósság ideje alatt regisztrálhat a Programba.

A Programban való részvételhez szükséges igazolni, hogy a regisztráló Bizalomkártya-tulajdonos vele egy háztartásban élő gyermeket kíván a Programba regisztrálni, ezért szükséges a gyermek lakcímkártyájának bemutatása.

Amennyiben a Résztvevő már rendelkezik Bizalomkártyával vagy Auchan Kártyával, kizárólag az Auchan Bébé Programba kell regisztrálnia Bizalomkártyája vagy Auchan Kártyája 13 számjegyű, a vonalkódhoz tartozó számának megadása mellett a gyermek születési dátumának (év, hónap, nap), illetve születendő gyermek várható születési dátumának (év, hónap, nap) megadásával, valamint a már megszületett gyermek lakcímkártyájának felmutatásával.

Az Auchan Bébé Programban való részvételhez a regisztráló Bizalomkártya vagy Auchan Kártya tulajdonos köteles megadni email címét, és hozzájárulni az email címen történő marketingcélú megkeresésekhez. A Bizalomkártya tulajdonos az email címet az áruházak Vevőszolgálatán, az Auchan Kártya tulajdonos az email címet az áruházakban található Pénzügyi Saroknál tudja regisztrálni, módosítani.

A szülő már a várandósság ideje alatt is regisztrálhat a gyermek előre jelzett születési idejével, melyet a gyermek megszületését követően megváltoztathat. A hibásan vagy hiányosan megadott adatok esetén az Auchan nem tudja a regisztrációt elfogadni.

A részvétellel járó kedvezmények

Az Auchan Bébé Programban való részvétel az Auchan által folyamatosan felajánlott kedvezmények igénybe vételére jogosítja fel a Résztvevőt a Bizalomkártya vagy Auchan Kártya használata mellett.

Az aktuális kedvezményes ajánlatokról az Auchan az auchan.hu/bebe weboldalon, illetve havonta hírlevélben értesíti a Résztvevőket. A gyermek életkorát az Auchan a Résztvevő által a regisztráció során megadott születési dátum alapján határozza meg. Az egyes áruházak pénztáros hoszteszei, alkalmazottai jogosultak a Bizalomkártya vagy Auchan Kártya használata során a személyazonosság, illetve az életkor ellenőrzésére.

A Bizalomkártya vagy Auchan Kártya használata a kedvezmények igénybevételéhez szükséges, mert ez biztosít lehetőséget a Résztvevőnek arra, hogy az Auchan által kínált termékcsomagból kedvezményesen vásárolhasson. A kedvezmények igénybevételére kizárólag végfelhasználó (fogyasztó) részére és csak háztartási mennyiségben van lehetőség.

Felelősség

A Résztvevők az általuk hiányosan és/vagy tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. A Résztvevő által megadott adatok helytállóságát a regisztráció során (vagy azt követően) az Auchannak nem áll módjában ellenőrizni.

A Bizalomkártya vagy Auchan Kártya igénylése és a regisztráció során a Résztvevő személyazonosságát az Auchan nem vizsgálja, így a Bizalomkártya vagy Auchan Kártya illetéktelen felhasználásért, illetve a regisztrációval való visszaélésért felelősséget nem vállal. Az Auchan a regisztráció során esetlegesen felmerülő technikai hibákból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Adatkezelés

Az Auchan Bébé Programban való részvétel és az adatszolgáltatás önkéntes. A regisztráció során a Résztvevő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az önként megadott személyes adatait az Auchan, mint adatkezelő az adatvédelemre vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályi előírások rendelkezései szerint az Auchan Bébé Programban történő részvétel érdekében és kizárólag az ehhez szükséges mértékben:

  • marketing- és reklámtevékenység céljából nyilvántartsa, kezelje, illetve
  • információt, hírlevelet és kiadványokat továbbítson a megadott elérhetőségekre.

Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozata.

Az a Résztvevő, aki nem kívánja, hogy a névre szóló kereskedelmi ajánlattal megkeressék, ekképpen nyilatkozhat, továbbá bármikor, ingyenesen és korlátozás nélkül kérheti adatai törlését a nyilvántartásból:

  • a következő címre eljuttatott levél útján: Auchan Magyarország Kft. InfoCenter, 2040 Budaörs, Sport utca 2-4., valamint
  • a hírlevelek alján szereplő leiratkozás linkre kattintva.

Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra megkeresés céljából.

A Résztvevőnek jogában áll (i) az adatkezeléshez való hozzájárulását visszavonni; (ii) hozzájárulását egyes adatokra, illetve adatkezelési műveletekre korlátozni; (iii) személyes adatai kezelése ellen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény által meghatározott esetekben tiltakozni; (iv) tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; (v) adatainak helyesbítését, adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását kérni; (vi) az adatai helyesbítéséről, zárolásáról és törléséről értesítést kapni az adatkezelőtől; (vii) jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulni; és (viii) követelni az adatai jogellenes kezelésével vagy a technikai adatvédelem követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítését.

Az Auchan Bébé Program időtartama, a Szabályzat módosítása

Az Auchan Bébé Program 2017. október 12-től visszavonásig érvényes. A program befejezéséről az Auchan legalább 30 nappal korábban a www.auchan.hu honlapon, valamint az Auchan üzleteiben elhelyezett tájékoztató útján tájékoztatja vásárlóit.

Az Auchan fenntartja a jogot a jelen Szabályzat módosítására, amelyről minden esetben a www.auchan.hu honlapon, valamint az Auchan üzleteiben elhelyezett tájékoztató útján tájékoztatja vásárlóit a módosítást megelőző legalább 15 nappal korábban.

Amennyiben a Résztvevő gyermeke(i) a jelen Szabályzatban meghatározott életkort betölti(k), úgy az Auchan Bébé Programban való részvétel a gyermek(ek) 6. születésnapját követő napon megszűnik.

Budaörs, 2017. október 12.