Áruházak Facebook Youtube Üzenet

Áruházkereső

Találja meg az Önhöz legközelebbi Auchan áruházat

Bizalomkártya

Auchan Kids

Hógolyó csata játékszabályzat

2018. október 25 – 2018. december 23.

 

1. CIKK: A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. (2040 Budaörs, Sport u. 2-4., a Budapest Környéki Törvényszék Cégbíróságánál 13-09-165237 szám alatt bejegyzett gazdasági társaság (a továbbiakban: „Auchan”) 2018. október 25. és december 23. között ingyenes, vásárlással nem egybekötött játékot hirdet meg „Hógolyócsata” néven (a továbbiakban „Játék”) a résztvevő valamennyi AUCHAN áruház nyitvatartási ideje alatt (a továbbiakban „Résztvevő áruházak”), illetve az "Auchan Kids" alkalmazással (a továbbiakban: „Alkalmazás”).

 

2. CIKK: KI VEHET RÉSZT?

A Játékban nagykorú személy, továbbá a szülői felügyeletet gyakorló törvényes képviselője hozzájárulásával kiskorú személy vehet részt – a továbbiakban „Játékos”. A Játékban nem vehetnek részt az annak megszervezésében, tervezésében, megvalósításában, bevezetésében, promóciójában, animálásában vagy működtetésében közvetlenül, vagy közvetve részt vevő személyek, illetve közvetlen hozzátartozóik.  

 

3. CIKK: A JÁTÉK HASZNÁLATA

A Játékban való részvétel egyszerű:

  • Töltsd le az "Auchan Kids" alkalmazást egy Android vagy Apple okostelefonra.

  • Add meg keresztneved, vagy egy általad kedvelt nevet. Figyelem, csak olyan név adható meg, ami nem sértő!

  • Add meg továbbá életkorodat!

  • Ezt követően indítsd el a játékot a „Játék” gombra nyomva, és találd el a karaktereket hógolyóval pontszámod növelése érdekében.

  • Kizárólag az áruházban alkalmazható az a megoldás, amelyben be kell olvasnod a játék plakátját, hogy az Arany karakterek megjelenjenek. Az Arany karakterek elkapása több pontot jelent.

A játék indításához nyomd meg a "Kezdd el a játékot!" gombot.

Az Arany karakterek megjelenítéséhez be kell olvasnod a telefonnal a Játéknak a Résztvevő áruházak egyikében található plakátját.

Ha nem vagy az áruházban, akkor válaszd azt a feliratot, hogy „Nem vagy az Auchan Áruházban”.

Ezután add meg a keresztnevedet és a korodat, majd nyomd meg a "Kezdd el a játékot!" gombot.

Ha nem vagy valamelyik Résztvevő áruházban, akkor egy nap csak 5 játékot játszhatsz.

Ha valamelyik Résztvevő áruházban vagy, akkor bármennyi játékot indíthatsz 1 órán belül az 1 óra leteltével újra be kell olvasnod a játék plakátját.

A játék akkor ér véget, ha 3 karakternek sikerül kimenekülnie a játékterületről.

Akkor kapsz pontot, ha sikerül egy karaktert hógolyóval eltalálod:

Egy karakter eltalálásáért 100 pont jár

Minden további, sorozatban eltalált karakter után 100 ponttal többet kapsz, mint az előző karakter eltalálásáért: 1. karakter: 100 pont; 2. karakter: 200 pont; 3. karakter: 300 pont; 4. karakter: 400 pont, és így tovább.

Figyelem! Amennyiben elindítasz egy hógolyót, de nem találod el a karaktert, a következő találatért újra csak 100 pontról indulsz.

Könnyen követheted, hogy hány pontot kapsz egy karakter eltalálásáért: a már elért pontszámod alatt megjelenik a nyerhető pontszámok szorzója. Amennyiben a szorzószám 5, akkor a nyerhető pontok száma 500 (5 x 100 pont).

A kizárólag a Résztvevő áruházban elérhető Arany Karakter eltalálása után 500 pont jár.

A Játékban nem lehet levélben, telefonon, e-mailben vagy faxon részt venni. Ugyanaz a Játékos a Játék időtartama alatt több bejelentkezési néven is részt vehet a Játékban.

 

4. CIKK: NYEREMÉNYEK

A játékban hetente a legtöbb pontot elért Játékosnak az Auchan nyereményt ad át. Az aktuális nyeremények listája az alábbi címen érhető el. https://auchan.hu/auchankids/nyeremenyek

FIGYELEM! Amennyiben ugyanaz a Játékos két alkalommal már nyert, a továbbiakban játszhat, azonban nyereményben már nem részesül, azt a Szervező a második helyezett Játékosnak adja át.

 

5. CIKK: A NYERTESEK KIHIRDETÉSE

 

A rangsorok országos szinten kerülnek megállapításra.

A rangsorok hetente frissülnek. Minden hét végén valamennyi játékos pontszáma nullázódik.

Minden új játékszakaszban új ajándékokat hirdetünk meg:

Játék időszak: 2018. október 27 – november 4. Nyertes kihirdetése: 2018. november 5. NYERTES: Imreh Mónika

Játék időszak: 2018. november 5-11. Nyertes kihirdetése: 2018. november 12. NYERTES: Balasi Attila

Játék időszak: 2018. november 12-18. Nyertes kihirdetése: 2018. november 19. NYERTES: Balasi Attila

Játék időszak: 2018. november 19-25. Nyertes kihirdetése: 2018. november 26. NYERTES: Zimonyi Virág

Játék időszak: 2018. november 26. – 2018. december 2. Nyertes kihirdetése: 2018. december 3. NYERTES: Borbás László

Játék időszak: 2018. december 3-9. Nyertes kihirdetése: 2018. december 10. NYERTES: Imreh Mónika

Játék időszak: 2018. december 10-16. Nyertes kihirdetése: 2018. december 17. NYERTES: Zimonyi Virág

Játék időszak: 2018. december 17-23. Nyertes kihirdetése: 2018. december 27. NYERTES: Tapodiné Vincze Mariann

6. CIKK: A NYEREMÉNY ÁTADÁSA

 

A Játék aktuális időszakának (egy hét) nyertesét a következő játék időszak elején a Játékos által megadott telefonszámon értesíti az Auchan Magyarország Kft. A telefonszám megadását az Alkalmazás attól a Játékostól kéri, akik éppen a legtöbb ponttal rendelkeznek. A telefonszám megadását követően a rangsorban még történhet változás, vagyis a telefonszám megadása nem jelenti egyben azt, hogy az aktuális Játék időszakában az azt megadó Játékos lesz a nyertes.

A heti nyertes nevét a https://auchan.hu/auchankids oldalon tüntetjük a fel a következő időszak nyertesének kihirdetéséig. Adatvédelmi okokból a nyertesnek az oldalon az általa megadott neve, valamint telefonszámából az előhívó és az utolsó 4 számjegy szerepel.

A nyereményt a nyertessel, vagy kiskorú esetében a törvényes képviselőjével egyeztetett Résztvevő áruházban adjuk át.

A nyeremények készpénzre nem válthatók át, nem cserélhetők másra, nem képezhetik visszatérítés vagy bármilyen természetű kompenzáció tárgyát. A nyereményekre vagy azok odaítélésre vonatkozóan nem nyújtható be igény az Auchannak.

Az Auchan nem vállal felelősséget a nyeremény élvezetéből és/vagy használatából származó esemény, vagy kár bekövetkezéséért, amit a nyertes kifejezetten tudomásul vesz.

 

Az a Játékos, aki 2019. február 28. előtt nem igényli a nyereményét, ezt követően nem jogosult azt igényelni vagy megkapni; ebben az esetben ezt a nyereményt az Auchan egy következő játékban használja fel, vagy a Játék lezárását követően jótékony célra kínálja fel.

7. CIKK: FELELŐSSÉG

Az Auchan nem vállal felelősséget, ha vis maior vagy bármely, általa előre nem látható, tőle független esemény miatt köteles lemondani, lerövidíteni, kiterjeszteni, vagy elhalasztani a jelen játékot, vagy megváltoztatni annak feltételeit.

Vis maior esetén a Játék időtartama alatt jelen játékszabály kiegészíthető vagy módosítható. Ezeket a kiegészítéseket vagy módosításokat jelen játékszabályzat mellékleteként kezeljük. Az Auchan emiatt nem vonható felelősségre.

Az Auchan nem felel a nyereményről szóló értesítés elmaradásért, vagy hibájáért, vagy hibás adatátvitelért, vagy a nyeremény átvételének késedelméért, amennyiben ezek az események egy harmadik fél (így különösen a távközlési szolgáltató és/vagy vezetője) , vagy magának a Játékosnak a hibájára vezethetőek vissza, így különösen amennyiben helytelenül adta meg a szükséges elérhetőségét.

Az Auchan nem tehető felelőssé a Játékosok által szolgáltatott információk megsemmisüléséért, amennyiben az harmadik fél vagy a Játékos hibájából következik be.

Amennyiben az Auchan irányításán kívül eső elháríthatatlan külső ok miatt a Játék akadálytalan adminisztrációs és/vagy műszaki működtetése megszakad, az Auchan fenntartja a Játék felfüggesztésének jogát.

Bármely csalás vagy a jelen játékszabályzattal ellentétes magatartás a Játékosnak a  Játékból való kizárását vonhatja maga után. Az Auchan ezzel kapcsolatban fenntartja a további jogkövetkezmények igénybevételének jogát.

 

8. CIKK: SZEMÉLYES ADATOK

A Játékban való részvételhez, a nyertesek meghatározásához, illetve a nyeremények átadásához a Játékosnak bizonyos személyes adatokat meg kell adnia (név, mobil telefonszám).

Erre vonatkozóan a felnőtteknek szóló adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://auchan.hu/auchankids/adatkezeles  

A kiskorú Játékosoknak is készült egy nekik szóló adatkezelési tájékoztató, ami itt található:

https://auchan.hu/auchankids/gyerekadatkezeles  



9. CIKK: SZELLEMI TULAJDONJOG

A Játék elemeinek teljes vagy részleges reprodukálása, ábrázolása, adaptálása vagy felhasználása szigorúan tilos, mivel ezek az elemek szellemi tulajdonjog védelme alá eshetnek.

 

10. CIKK: - A JÁTÉKSZABÁLYZAT ELÉRÉSE

A jelen játékszabályzat 2018. október 25. és 2018. december 29. között megtekinthető a Résztvevő áruházak ügyfélszolgálatán és a https://auchan.hu/auchankids oldalon.

 

11. CIKK: JÁTÉKSZABÁLYOK ELFOGADÁSA, JOGVITÁK

A Játékban való részvétel feltételeként jelen játékszabályokat a résztvevő teljes körűen és fenntartások nélkül elfogadja. Ennek elmulasztása automatikusan magával vonja a részvételi lehetőség és a nyeremények odaítélésének visszavonását.

Figyelem! A játékkal kapcsolatos bármely vitás kérdést írásban kell eljuttatni a következő címre (legkésőbb 30 nappal a játék végét követően): info@auchan.hu, vagy az Auchan Magyarország Kft. 2040 Budaörs, Sport u. 2-4. címére.

Az Auchan Magyarország Kft. fenntartja a jogot a jelen Játékszabályzat módosítására.


12. CIKK: - ALKALMAZANDÓ JOG

A játékszabályok tekintetében magyar jog alkalmazandó. Amennyiben a jelen részvételi feltételek egészét vagy bármelyikét az illetékes bíróság vagy hatóság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, a többi rendelkezés változatlan formában és tartalommal érvényben marad.